บริการข่าวไทยรัฐ

ยังอาลัย

ประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศที่มาถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ถือภาพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” และเข้าแถวยาวเหยียดในการเดินเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อรอขึ้นกราบพระบรมศพ.