วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออสซี่ห้ามนำเข้ากุ้งสดหวั่นโรคระบาด

น.ส.อุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ออสเตรเลียได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการให้ระงับการนำเข้ากุ้งสดจากทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย เนื่องจากเกิดความวิตกกังวลเรื่องโรคกุ้งตัวแดงดวงขาวที่กำลังระบาดอยู่ทั่วอาเซียนจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลียยังมีการนำเข้ากุ้งแปรรูปจากประเทศต่างๆอยู่ เพียงแต่ขอนำเข้าในรูปแบบปรุงสุกเท่านั้น โดยกรมประมงจะแจ้งให้ผู้ประกอบการของไทยรับทราบต่อไป

นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคตัวแดงดวงขาวที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียในช่วงเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศทำหนังสือร้องเรียนมายังหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ยับยั้งการนำเข้ากุ้งสดจากต่างประเทศรวมทั้งไทยด้วยเป็นการชั่วคราว เพราะไทยเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่ประสบปัญหาโรคกุ้งตัวแดงดวงขาวเช่นกัน แต่ทั้งนี้การประกาศของออสเตรเลียไม่ได้ส่งผลกระทบกับการส่งออก เนื่องจากการส่งออกกุ้งในตลาดออสเตรเลียนั้น 100% เป็นกุ้งแปรรูป หรือกุ้งต้ม ประมาณปีละ 10,000 ตัน
“ออสเตรเลียแม้ไม่ใช่ตลาดใหญ่ในการส่งออกกุ้ง เพราะมีประชากรเพียง 30 ล้านคนเท่านั้น แต่มีความสำคัญต่อไทย เพราะเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงและให้ความเข้มงวดต่อคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับกุ้งของไทยในตลาดโลกได้”.

ออสเตรเลียได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการให้ระงับการนำเข้ากุ้งสดจากทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย เนื่องจากเกิดความวิตกกังวลเรื่องโรคกุ้งตัวแดงดวงขาวที่กำลังระบาดอยู่ทั่วอาเซียนจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งในออสเตรเลีย 7 ม.ค. 2560 01:15 ไทยรัฐ