วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดย.เร่งรณรงค์ยุติทิ้งเด็กทารก

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญและห่วงใยต่อปัญหาการทิ้งเด็กอย่างมาก รวมทั้งได้ให้ดย.จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการยุติการทิ้งเด็ก สร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ถึงความ พร้อมในการเลี้ยงดู อีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับผู้ที่อยู่ในครอบครัวยากจนรายละ 600 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ปัญหาการทิ้งเด็กทารกยังคงพบเห็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ดย.จะต้อง เร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเด็กทารกถูกทิ้งหรือได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งสถานีตำรวจทุกแห่ง เพื่อ พม.จะได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และหากพ่อแม่คนใดที่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูบุตร หรือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีปัญหา อย่าทำร้ายหรืออย่าทิ้งเด็ก สามารถขอรับการปรึกษากับ พม. หรือยกลูกให้อยู่ในความดูแลของ พม. เพื่อเป็นพ่อแม่ทดแทนดีกว่าการทิ้งเด็ก.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญและห่วงใยต่อปัญหาการทิ้งเด็กอย่างมาก รวมทั้งได้ให้ดย.จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการยุติการทิ้งเด็ก สร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ถึงความ พร้อมในการ 7 ม.ค. 2560 01:00 ไทยรัฐ