วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำหนดวันพิธีพระราชทานสัญญาบัตร-พัดยศพระครู

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์เป็นพระครูสัญญาบัตรระดับต่างๆ แบ่งออกเป็นพระครูที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่ 1,144 รูป และพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ 940 รูป ทั้งทรงมีพระบรมราชานุญาต ถวายผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร

นายพนมกล่าวต่อไปว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรระดับต่างๆ ดังนี้ 1.เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จัดที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม วันที่ 25 ม.ค. เวลา 13.30 น. จำนวน 463 รูป 2.เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จัดที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก วันที่ 9 ก.พ. เวลา 13.30 น. จำนวน 438 รูป 3.เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8-9 จัดที่วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร วันที่ 2 มี.ค. เวลา 13.30 น. จำนวน 448 รูป 4.เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 10-11-12 จัดที่วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 16 มี.ค. เวลา 13.30 น. จำนวน 574 รูป 5.เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ จัดที่วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 29 มี.ค. เวลา 13.30 น. จำนวน 162 รูป สอบถาม โทร. 0-2441-4546, 0-2441-4554 หรือ www.onab.go.th 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์เป็นพระครูสัญญาบัตรระดับต่างๆ แบ่งออกเป็นพระครูที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่ 1,144 รูป และพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ 940 รูป ทั้งทรงมี 7 ม.ค. 2560 00:54 ไทยรัฐ