วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวเสิงสางใช้หญ้าแฝกแปรอักษรตามรอยพ่อ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ม.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนตำบลกุดโบสถ์ นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ประธานที่ปรึกษาชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เสิงสาง พ.ต.ท.พัฒนา แทนพลกรัง ตัวแทนข้าราชการตำรวจ สภ.เสิงสาง และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ที่ปรึกษาชมรม ทู บี นัมเบอร์วันเอี่ยมเฮง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอเสิงสาง นักเรียน เยาวชนร่วมเป็นจิตอาสาจัดโครงการปลูกหญ้าแฝกจำนวน 99,999 ต้น สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาว อ.เสิงสางเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการแปรอักษรอย่างสวยงาม โดยให้ประชาชนใส่เสื้อสีดำยืนเรียงแปรอักษรเป็นรูปดินสอ เขียนเลข ๙ ซึ่งภายในรูปดินสอได้ใช้หญ้าแฝกวางเรียงแปรอักษรเป็นคำว่า ตามรอยพ่อ ทั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระราชกรณียกิจที่มีต่อปวงชนชาวไทยในการแก้ไขปัญหาดินและน้ำ ตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

จากนั้นประชาชนและเกษตรกรชาว อ.เสิงสาง ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงของขวัญจากก้อนดิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน 99,999 ต้น ที่บริเวณคันดินของอ่างกักเก็บน้ำภายในศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งหญ้าแฝกมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันไม่ให้น้ำกัดเซาะหน้าดิน ป้องกันไม่ให้ดินพังทลาย และทำให้อ่างกักเก็บน้ำมีความมั่นคงแข็งแรง และเป็นสถานที่พักผ่อน ปั่นจักรยานออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่.

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ม.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนตำบลกุดโบสถ์ นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ประธานที่ปรึกษาชมรมกำนัน 6 ม.ค. 2560 09:26 ไทยรัฐ