วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประมงใช้นวัตกรรม 4.0 ตรวจทำผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ จ.สมุทรสาคร ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ภายหลังการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมงปี 2558 นับเป็นการปฏิรูปการบริหารจัดการประมงไทยสู่การพัฒนาแบบทันสมัย โดยเฉพาะการนำเอานวัตกรรม 4.0 มาใช้การบริหารหน่วยงานอย่างครบวงจร ทั้งหมดล้วนใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งสิ้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย ทางกรมนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลในภาคการประมงทุกระบบ และใช้ตรวจสอบหลายส่วน เช่น การตรวจสอบฐานข้อมูลหาแหล่งที่มาของสินค้าประมงแล้ว เพื่อศึกษาว่ามาจากแหล่งผลิตที่เป็นขบวนการประมงผิดกฎหมายหรือไม่

“เนื่องจาก พ.ร.ก.การประมงฉบับปัจจุบันเราเน้นปราบปรามประมงผิดกฎหมาย และคุ้มครองกระบวนการทำประมงที่ปราศจากการทำลายสิ่งแวดล้อมและทำลายล้างทรัพยากร รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ ดังนั้น หากทุกภาคส่วนมีการบันทึกข้อมูลเหล่านี้ เราก็จะหาหลักฐานและตรวจสอบกันแบบมีระบบ ใช้วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในส่วนของภาคการผลิตก็มีเทคโนโลยีคอยติดตามตรวจสอบต่อเนื่อง แล้วรายงานข้อมูลแจ้งมายังฝ่ายบริหาร ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์อย่างมาก” ดร.อดิศรกล่าว

อธิบดีกรมประมงกล่าวอีกว่า การประมงยุคใหม่ต้องใช้นวัตกรรม จึงอยากให้ชาวประมงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการประมงปรับตัว ยอมรับเทคโนโลยีที่มี เพื่อสร้างขีดความสามารถของการประมงไทยให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง.

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ภายหลังการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมงปี 2558 นับเป็นการปฏิรูปการบริหารจัดการประมงไทยสู่การพัฒนาแบบทันสมัย โดยเฉพาะการนำเอานวัตกรรม 4.0 ... 6 ม.ค. 2560 09:12 6 ม.ค. 2560 09:12 ไทยรัฐ