บริการข่าวไทยรัฐ

คุณเคยเจอไหม? 10 เรื่องปวดตับ ปัญหาผู้บริโภคร้องเรียนมากที่สุด

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ รวบรวม ‘10 ที่สุดเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค’ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จะมีเรื่องอะไรบ้างที่ผู้บริโภคเจอปัญหาและร้องทุกข์เข้ามามากที่สุด ไปดูกัน...

อันดับ 10

เครื่องใช้ไฟฟ้า 141 ครั้ง

เริ่มต้นที่อันดับที่ 10 กันก่อนเลย หลายๆ คนคงเคยประสบพบเจอกันบ้างไม่มากก็น้อยที่หลังจากถอยเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่น เตารีด ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว ฯลฯ พอถึงที่บ้านกลับใช้งานไม่ได้เสียอย่างนั้น โดยในจำนวนทั้งหมด 141 ครั้ง ที่มีผู้บริโภคร้องเรียนมานั้น มีถึง 51 ครั้ง ที่พบว่า ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาแล้วแต่ดันชำรุดใช้งานไม่ได้ รองลงมาเป็นเรื่องซื้อมาแล้วแต่กลับไม่ได้มาตรฐาน, โฆษณาเกินจริง, สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า และราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เหมาะสม

อันดับ 9

โทรศัพท์ 157 ครั้ง

ต่อมาในอันดับที่ 9 นั้น ถือได้ว่าผู้บริโภคอย่างเราๆ เจอบ่อยเหมือนกัน นั่นคือ เรื่องโทรศัพท์มือถือ ผู้บริโภคเข้าร้องทุกข์กับ สคบ. ประปรายหลากหลายเรื่องมากที่สุด 76 ครั้ง รองลงมาเป็นเรื่องค่าใช้บริการที่สูงเกินความเป็นจริง 46 ครั้ง, การโฆษณาเท็จหรือเกินความเป็นจริง, ตรวจสอบใบแจ้งหนี้, โทรศัพท์ชำรุด, ค้างชำระ, ขอเงินประกันคืน และซ่อมล่าช้า

อันดับ 8

อพาร์ตเมนต์ / หอพัก / ห้องเช่า 165 ครั้ง

ถ้าพูดถึงเรื่อง ‘ปวดใจชาวหอ’ มีหลายปัญหาที่ต้องพบเจออย่างแน่นอน โดยสิ่งที่ผู้บริโภคร้องทุกข์มากที่สุด คือ เรื่องขอเงินประกันคืน 67 ครั้ง รองลงมาเป็นค่าน้ำค่าไฟสูงเกินไป 26 ครั้ง, ไม่คืนเงินมัดจำ/ค่าจอง, ตรวจสอบข้อเท็จจริง, เรียกเก็บค่าเช่าเพิ่ม, ห้องชำรุด, ค่าเช่าสูงเกินไป , ถูกโจรกรรมทรัพย์สิน/ชดใช้ค่าเสียหาย, มีการก่อสร้างแต่ไม่แล้วเสร็จ, ไม่จัดทำสาธารณูปโภคในโครงการ, ไม่ให้สัญญาเช่า, ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแปลนที่ได้รับอนุญาต, ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ, การบริหารของนิติบุคคลอาคารชุดไม่โปร่งใส, ค่าสาธารณูปโภค, จำนวนที่ดินในสัญญาไม่ตรงกับใบจองและแผ่นพับโฆษณา, มีการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เก็บงานไม่เรียบร้อย, ไม่ชำระค่าเช่า และไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

อันดับ 7

ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว 179 ครั้ง

ผู้บริโภคเดินทางไปท่องเที่ยวและต้องพบเจอปัญหาจนแทบจะเที่ยวไม่มีความสุข ดังต่อไปนี้ ไม่ดำเนินการตามสัญญา 92 ครั้ง รองลงมาไม่ได้รับความเป็นธรรม 64 ครั้ง ยกเลิกสัญญาและขอเงินคืน, ที่พักไม่เป็นไปตามโฆษณา, ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้, ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางได้, คุณภาพบริการ และไม่คืนเงินมัดจำ/ค่าจอง

อันดับ 6

เครื่องมือสื่อสาร 289 ครั้ง

สินค้าชำรุด 197 ครั้ง รองลงมา สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า 35 ครั้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง, การโฆษณาเป็นเท็จ/เกินความเป็นจริง, ผิดไปจากฉลากที่ระบุ, การโฆษณาอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และหักเงินโดยไม่แจ้ง

อันดับ 5

คลินิก / สถาบันเสริมความงาม 382 ครั้ง

เรื่องสวยๆ งามๆ เข้ามาอยู่ในท็อปไฟว์ที่สุดเรื่องร้องเรียนของ สคบ. เช่นกัน โดยสิ่งที่มีผู้บริโภคร้องเรียนมามากที่สุด คือ ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ 161 ครั้ง รองลงมา คลินิก/ร้าน ปิดกิจการ 89 ครั้ง ได้รับผลกระทบ/บาดเจ็บจากการเสริมความงาม 68 ครั้ง และคุณภาพบริการ 64 ครั้ง

อันดับ 4

บ้านจัดสรร 423 ครั้ง

เจอบ่อยตามกระทู้พันทิป แน่นอนว่าต้องเรื่องนี้!!! บ้านชำรุดหลังปลูกสร้างร้องเรียนเข้ามามากที่สุดถึง 144 ครั้ง รองลงมา ไม่จัดทำสาธารณูปโภคในโครงการ 47 ครั้ง, กู้ไม่ผ่าน, กู้ได้ไม่เต็มจำนวนที่ขอกู้, ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ, ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย, ขอให้ตรวจสอบโครงการ, ไม่ดำเนินการตามที่โฆษณา, มีการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เก็บงานไม่เรียบร้อย, ไม่ดำเนินการตามสัญญา, ไม่คืนเงินมัดจำ/ค่าจอง, ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแปลนที่ได้รับอนุญาต, ยกเลิกสัญญา, ไม่ได้รับความเป็นธรรม, ไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์, ตรวจสอบค่าธรรมเนียม, ขอคำปรึกษา, ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา, การบริหารของนิติบุคคลอาคารชุดไม่โปร่งใส, มีการก่อสร้างแต่ไม่แล้วเสร็จ, ไม่ดำเนินการแบ่งแยกโฉนด, ไม่ปลูกสร้าง และส่งเสียงดังรบกวน

อันดับ 3

รถยนต์ 871 ครั้ง

เรื่องปวดหัวของผู้ใช้รถยนต์ อันดับแรกยกให้ ซื้อมาแล้วชำรุดถึง 396 ครั้ง รองลงมา ยกเลิกสัญญาและขอเงินคืน 87 ครั้ง, ขอเงินจองคืนกรณีไม่ได้รถ, ตรวจสอบข้อเท็จจริง, ค้างค่างวด/คืนรถ/ส่วนต่างสูง, ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย, ศูนย์บริการซ่อม/อู่ซ่อมรถ ไม่ซ่อมรถตามที่ตกลง, ไม่ได้รับป้ายทะเบียน, ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา, จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่าน/ได้ไม่เต็มจำนวน, ไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์, ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่, ไม่ได้รับเล่มทะเบียน, ค่าติดตามสูงเกินจริง, ฉ้อโกง, ขอคำปรึกษา, ราคาสูงกว่าที่ตกลง, ยึดรถคืน, ขอประนอมหนี้/ไม่มีเงินจ่าย, ผิดสัญญาเช่าซื้อ, รถสูญหาย, ตรวจสอบค่าชำระงวด, ตรวจสอบค่าโดยสาร/ค่าเช่า, ตรวจสอบค่าธรรมเนียม, ขอปิดบัญชี, ค่าปรับสูง และคิดค่าบริการสูงเกินจริง

อันดับ 2

สินค้าและบริการ (ไม่ระบุ) 1,280 ครั้ง

สำหรับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการโดยทั่วไปแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมมีมากถึง 887 ครั้ง รองลงมาคือการขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 112 ครั้ง สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า, สินค้าชำรุด, โฆษณาเกินจริง, ตรวจสอบการทำงานของบริษัท, ราคาไม่เหมาะสม และไม่มีสินค้าตามโปรโมชั่น

อันดับ 1

อาคารชุด 1,432 ครั้ง

เบียดซ้าย เบียดขวา แซงทุกโค้ง จนเข้าวินมาเป็นอันดับ 1 คือ เรื่องอาคารชุด เรียกได้ว่าเป็นเรื่องร้องทุกข์มากที่สุดในรอบปีก็ว่าได้ โดยปัญหาการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จมีมากถึง 366 ครั้ง รองลงมา กู้ไม่ผ่านหรือกู้ได้ไม่เต็มจำนวนที่ขอกู้ 169 ครั้ง มีการชำรุดหลังปลูกสร้าง 141 ครั้ง ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย 139 ครั้ง ไม่ปลูกสร้าง 111 ครั้ง ไม่ดำเนินการตามที่โฆษณา, ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา, มีการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เก็บงานไม่เรียบร้อย, ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแปลนที่ได้รับอนุญาต, ขอเงินจองคืน, ไม่จัดทำสาธารณูปโภคในโครงการ, ไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์, ยกเลิกสัญญา, ไม่คืนเงินมัดจำ/ค่าจอง, ตรวจสอบข้อเท็จจริง, ตรวจสอบสัญญา, ค่าส่วนกลางสูง, การบริหารของนิติบุคคลอาคารชุดไม่โปร่งใส, ไม่ได้รับความเป็นธรรม, มีการก่อสร้างแต่ไม่แล้วเสร็จ, ตรวจสอบค่าธรรมเนียม, ค้างค่างวด และค่าปรับสูง

อย่างไรก็ดี หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 สคบ.ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่าน.

แล้วคุณล่ะ เคยประสบปัญหาเช่นนี้บ้างหรือไม่?

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ รายงาน