วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ มีมติให้ 'อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง' ขาดจากสมาชิกภาพ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ มีมติให้ 'อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง' ขาดจากสมาชิกภาพ

  • Share:

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติให้ นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ขาดจากการเป็นสมาชิก หลังแอบอ้างเป็นผู้ถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

เกิดเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมออนไลน์ กรณี นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ช่างภาพของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แอบอ้างว่าเป็นผู้ถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และนำไปเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ต่างๆ


จนกระทั่งมี นายกิตติศักดิ์ ปั้นมณี ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจง ในฐานะอดีตกรรมการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่าว่า ในช่วงนั้นตนเองมีหน้าที่กำหนดจุดถ่ายภาพและจัดทำรายชื่อช่างภาพเพื่อถ่ายในงานพระราชพิธีต่างๆ ในนามสมาคมฯ พร้อมกับเปิดเผยรายชื่อช่างภาพทั้งหมด โดยที่ไม่มีชื่อ นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง


ต่อมา นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ได้โพสต์ข้อความชี้แจงในเฟซบุ๊ก Anuchai Secharunputong ยอมรับว่าเป็นเพียงผู้ตกแต่งภาพเท่านั้น ระบุข้อความว่า “ขอชี้แจงครับ ในช่วงที่ผ่านมามีสื่อทั้งหนังสือพิมพ์และรายการทีวี มาขอสัมภาษณ์เรื่องการทำงานของผม หลังจากสัมภาษณ์ผมๆ และน้องที่ทำงานได้ส่งรูปประกอบการสัมภาษณ์ มีรูปหนึ่งอาจทำให้เข้าใจคาดเคลื่อนได้ ซึ่งในเวลาขณะนั้น (สิบปีที่แล้ว) ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสผมทำงานได้ให้ผมตกแต่งพระรูปนี้ให้สวยงาม ซึ่งใช้ file ภาพมากกว่าหนึ่ง file รวมถึง file ภาพของผมด้วย เสร็จแลวก็ส่งให้ผู้ใหญ่ท่านนั้นไปเผยแพร่ เวลาผ่านมาสิบปี ผมไม่อาจค้น file ภาพได้อย่างชัดเจน ทั้งที่ผมในเวลานั้น ผมเป็นคนอาสารวบรวม file เขียน cd แจกให้ช่างภาพทุกคน เพราะ HD ที่ผมเก็บงานดังกล่าวเสียหาย จนภาพนี้ออกสื่อ มีพี่ที่ผมนับถือมาตลอดท้วงติง ว่า file ดังกล่าว เป็นของพี่เค้า เพื่อไม่อยากให้มีบรรยากาศของความขัดแย้งในห้วงเวลานี้ โดยเฉพาะกับพระรูปนี้ ผมจึงประกาศว่า ภาพนี้ผมเป็นผู้ตกแต่งให้สวยงาม และ fileภาพเป็นของพี่ รชฏ วิสราญกุล เพื่อสื่ออื่นๆ ที่ไปดาวน์โหลดมาใช้ จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สุดท้ายขอกราบขอโทษในความผิดพลาดในครั้งนี้ด้วยครับ ตลอดจนพี่รชฏ วิสราญกุล ครับ”


ล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊ก The Royal Photographic Society of Thailand (RPST) ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพ ประกาศจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ให้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ โดยเนื้อหาระบุใจความว่า

ด้วยปรากฎหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่า นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทสมาชิกตลอดชีพ หมายเลขสมาชิก 2137 ได้ทำการนำไฟล์ภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่ถ่ายโดยนายรชฏ วิสราญกุล จำนวนหลายไฟล์ ไปทำการตกแต่งสร้างเป็นภาพใหม่ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อีกทั้งยังได้ใส่ชื่อตนเองในภาพ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ และนำภาพนั้นไปเผยแพร่ในสื่อหลายประเภททั้งสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ในหลายโอกาส โดยให้สัมภาษณ์เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจว่าภาพดังกล่าวเป็นผลงานของตนเอง

คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเรื่องนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เห็นว่าการกระทำของนายอนุชัยเป็นการกระทำที่มิบังควร อีกทั้งยังเป็นการเจตนากระทำผิดทั้งทางกฎหมายและจริยธรรม นับเป็นการประพฤติตนในทางอันเป็นที่รังเกียจของสังคม และนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯ อย่างยิ่ง

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับแก้ใหม่ ปี พ.ศ. 2558 ข้อ 10 (5) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ขาดจากสมาชิกภาพของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป ทั้งนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้