ข่าว
100 year

ดีเดย์ 1 ม.ค.60 ขนส่ง เพิ่มเวลาอบรมมือใหม่ทำใบขับขี่ เป็น 5 ชั่วโมง

ไทยรัฐออนไลน์22 ธ.ค. 2559 15:10 น.
SHARE

ขนส่ง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ ตามโครงการ Sure Driving/Smart Driver เพิ่มความเข้มข้นการออกใบอนุญาตขับรถ ปรับเพิ่มเนื้อหาอบรม สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว จากเดิม 4 ชม. เป็น 5 ชม. เริ่ม 1 ม.ค.60 ...

วันที่ 22 ธ.ค.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ Sure Driving/Smart Driver เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผู้ขับรถให้มีทักษะและความรู้การขับรถอย่างปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะปรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยปรับเพิ่มเนื้อหาอบรม สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ (ชนิดชั่วคราว) จากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการขับรถอย่างปลอดภัยให้มากขึ้น เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวแล้ว แต่ใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรใหม่ โดยบุคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรของกรมการขนส่งทางบก โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ลงนามบันทึกในการจัดอบรมภาคทฤษฎีกับกรมการขนส่งทางบก จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งทั้งหมด ได้ผ่านการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสอนตามหลักสูตร 5 ชั่วโมง สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

สำหรับหลักสูตรที่มีการปรับปรุง เนื้อหาประกอบด้วย (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์, กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที การขับรถอย่างปลอดภัยจำนวน 2 ชั่วโมง จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 30 นาที การปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเมื่อมีความรู้ความเข้าใจกฎการขับขี่ที่ถูกต้อง อุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะลดลงตามไปด้วย

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังได้เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนที่อาจไม่สะดวกในการติดต่อเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ สามารถเลือกเข้ารับการอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานภาครัฐที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก ภายใต้หลักสูตรเดียวกัน และนำหนังสือรับรองผ่านการอบรมมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถกับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

ขณะที่น.พ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน หรือ ศวปถ. มองว่า การเพิ่มระยะเวลาอบรมของไทย ยังไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง หรือลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ถึงแม้ว่าจะขยายเวลาอบรมเป็น 15 ชั่วโมง ซึ่งยังถือว่า น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ที่อบรมถึง 30 ชั่วโมง ซึ่งควรมีเวลาให้ผู้ขับขี่ฝึกทักษะกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว เพื่อให้รับรู้โอกาสเสี่ยง รวมทั้งบังคับกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดควบคู่กัน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ขนส่งอบรมใบขับขี่ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวปรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถลดปัญหาอุบัติเหตุ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้