ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  หอการค้า เปิด 10 ธุรกิจรุ่ง-ร่วง ปี 60 การแพทย์-ความงามมาแรงต่อเนื่อง

  ไทยรัฐออนไลน์22 ธ.ค. 2559 14:35 น.
  SHARE

  ม.หอการค้าไทย เปิด 10 อันดับธุรกิจเด่นปี 60 เผย ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามยังมาแรงต่อเนื่อง เพราะเทรนด์รักสุขภาพ ตามด้วยธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว ขณะที่ ธุรกิจฟอกย้อม ครองอันดับ 1 ธุรกิจดาวร่วง ...

  เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย 10 อันดับธุรกิจเด่นในปี 2560 ประกอบด้วย อันดับ 1 ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม โดยมองจากกระแสการให้ความสำคัญในการรักษาสุขภาพและความงามยังมีอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการทางการแพทย์และความงามในประเทศไทย มีคุณภาพดีและราคาไม่แพง ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV มีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาสุขภาพและความงามในประเทศไทย

  อันดับ 2 ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว เนื่องจากพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพผิวพรรณของทุกช่วงอายุมีเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงอายุ รวมถึงยังมีโอกาสสูงในการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มประเทศในอาเซียน และมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย เช่น ระบบออนไลน์

  อันดับ 3 ธุรกิจ e-commerce เนื่องจากปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ยังมีแอพพลิเคชั่นในการเลือกซื้อสินค้าและบริการโดยมีส่วนลด หรือราคาพิเศษให้กับลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ

  อันดับ 4 ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จากการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการประชาสัมพันธ์ และมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นจากการเดินหน้าปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ ส่วนธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คอมพิวเตอร์ มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) โดยมองจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของไทยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสาร หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง และจากการส่งเสริมจากภาครัฐที่มีนโยบายส่งเสริมให้มีนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น

  อันดับ 5 ธุรกิจก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง มองจากการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล โดยมีงบประมาณกว่า 6 แสนล้านบาท การขยายส่วนต่อของการรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ

  อันดับ 6 ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ มองจากการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเศรษฐกิจในภูมิภาค ทำให้การขนส่งกระจายพื้นที่มากขึ้น การพัฒนาเมือง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ความต้องการด้านการขนส่งเพิ่มมากขึ้น

  อันดับ 7 ธุรกิจบริการทางการเงิน (เคาเตอร์เซอร์วิส ออนไลน์แบงค์กิ้ง ฟินเทค) มาจากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเงินในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้การสั่งซื้อสินค้า และการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  อันดับ 8 ธุรกิจโมเดิร์นเทรด มาจากการขยายตัวของร้านค้าสมัยใหม่ในชุมชนมากขึ้น การจัดโปรโมชั่นของผู้ให้บริการโมเดิร์นเทรด และการร่วมกับสถาบันการเงินจัดกิจกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่างๆ ธุรกิจประกัน มาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและการวางแผนทางการเงินของคนยุคปัจจุบัน และรัฐบาล ส่งเสริมให้มีการทำประกันภัยมากขึ้น สำหรับธุรกิจออแกไนซ์ มองจากกระแสการจัดงานแสดงสินค้า งานเลี้ยง งานสังสรรค์ในวาระต่างๆ ของผู้ประกอบการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ และจากการประชุมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

  อันดับ 9 ธุรกิจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาจากความต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเพิ่มสูงขึ้นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มาจากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น ซึ่งอันดับเท่ากับธุรกิจการศึกษา มาจากการแข่งขันด้านการศึกษา และการสอบวัดระดับต่างๆ ยังมีอย่างต่อเนื่อง

  อันดับ 10 ธุรกิจให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและบัญชี มองจากการติดต่อการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน หรือต่างประเทศมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของไทยมีมากขึ้น ทำให้ต้องมีการติดตาม และปรับเปลี่ยนข้อสัญญาต่างๆ

  ส่วน 10 ธุรกิจดาวร่วงในปี 60 ประกอบด้วย อันดับ 1 ธุรกิจฟอกย้อม อันดับ 2 ธุรกิจหัตถกรรม อันดับ 3 ธุรกิจนิตยสาร อันดับ 4 ธุรกิจร้านเช่าหนังสือ อันดับ 5 ธุรกิจร้านเช่า VDO CD อันดับ 6 ธุรกิจสิ่งทอผ้าผืน อันดับ 7 ธุรกิจจัดทำโปสเตอร์ อันดับ 8 ธุรกิจโรงไม้ อันดับ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 10. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตร

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ธุรกิจดาวรุ่งธุรกิจดาวร่วงธุรกิจรุ่ง-ร่วง ปี 60หอการค้าไทยเทรนด์ผู้บริโภค

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้