วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘กลุ่มชาติพันธุ์’ ทำพิธีกรรมไฟ-เป่าแคน ส่งดวงพระวิญญาณ ‘ในหลวง ร.9’

กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง กว่า 4,000 คน จาก 41 ชนเผ่าทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีสุดหัวใจ ประกอบพิธีกรรมแสดงความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นสู่สรวงสวรรค์

เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ 12 ธ.ค.2559 กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง 41 ชนเผ่า จาก 20 จังหวัดทั่วประเทศ กว่า 4,000 คน อาทิ กะเหรี่ยง, ม้ง, มูเซอ, อีก้อ, ลีซอ, ไทยใหญ่ เป็นต้น พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าอย่างเต็มยศ เพื่อเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันประกอบพิธีกรรมไฟและเป่าแคนแสดงความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมสูงส่งและเก่าแก่ตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่า ที่บริเวณสวนสราญรมย์ ข้างกระทรวงกลาโหม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า

สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ตกหล่นสถานะทางทะเบียน และเป็นบุคคลไร้สัญชาติ การเดินทางออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยมายังกรุงเทพมหานครไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องทำหนังสือแจ้งส่วนราชการหลายฝ่าย แต่ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และอาชีพใหม่ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ได้อยู่อย่างสุขสบาย ใต้ร่มบรมโพธิสมภาร ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความย่อท้อที่จะเดินทางมาที่นี่

หมี่จู มอแลกู่ ชาวเขาเผ่าอาข่า ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ กล่าวว่า ที่เดินทางมาในวันนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 เราสัญญากับพระองค์ท่านว่าจะเป็นคนดี ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ และจดจำคำสอน เพราะพระองค์ไม่เคยแบ่งชนชั้นว่าพวกเราเป็นชาวเขาชนเผ่า เสด็จเยี่ยมราษฎรไม่ว่าแห่งหนตำบลหรือภูมิภาคใด มิได้ทรงคำนึงถึงเส้นทางที่จะเสด็จพระราชดำเนินหรือภยันตรายใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรผู้ต้องอาศัยอยู่ในท้องถิ่นชนบททุรกันดาร พร้อมทั้งช่วยเหลือให้เมล็ดพันธุ์พืช เครื่องมือในการเกษตรเพื่อให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง พวกเราจึงชวนกันมาถวายสักการะพระบรมศพ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่สามารถทำเพื่อพระองค์ท่านได้ แม้พระองค์ท่านจะจากไปแต่เพียงกาย แต่หัวใจจะสถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคนไม่มีวันลืมเลือน

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรม กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดกว่า 4,000 คน จะเดินทางไปเข้าแถวที่บริเวณหน้าสำนักพระราชวัง เพื่อรอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะเข้าแถวตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ ไม่ได้มีการจัดคิวพิเศษให้แต่อย่างใด ท่ามกลางเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกบริเวณโดยรอบ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยภูเขา41เผ่ากราบพระบรมศพ

กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง กว่า 4,000 คน จาก 41 ชนเผ่าทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีสุดหัวใจ ประกอบพิธีกรรมแสดงความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ 12 ธ.ค. 2559 10:17 ไทยรัฐ