วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถานทูตสหรัฐฯ แจงหลักเกณฑ์ออกวีซ่าให้คนไทย ชี้ปี58อนุมัติเกือบ6หมื่นคน

สถานทูตสหรัฐฯ แจงหลักเกณฑ์ออกวีซ่าให้คนไทย ชี้ปี58อนุมัติเกือบ6หมื่นคน

  • Share:

สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกวีซ่าให้คนไทยเข้าประเทศสหรัฐฯ ระบุ เป็นการพิจารณาแบบเป็นรายๆ ไป และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าตามกฎหมายของสหรัฐฯ ชี้ปี 58 อนุมัติออกวีซ่าให้คนไทยเข้าสหรัฐฯ เกือบ 6 หมื่นราย

เมื่อ 15 พ.ย. 59 นางสาวเมลิสซา สวีนนีย์ โฆษกประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกวีซ่าของทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯว่า  การออกวีซ่า นับเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง ‘ประชาชนต่อประชาชน’ ภายใต้มิตรภาพที่ยาวนานระหว่างสหรัฐฯ กับราชอาณาจักรไทย

-สถานทูตสหรัฐฯ ได้อนุมัติวีซ่าให้แก่คนไทยที่จะเดินทางไปสหรัฐฯ ถึงเกือบ 60,000 คนในปี 2558

-การยื่นขอวีซ่า เป็นการพิจารณาแบบ เป็นรายๆ ไป หรือ case-by-case ภายใต้กฎหมาย คนเข้าเมืองและสัญชาติ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ของสหรัฐฯ

-เมื่อบุคคลใดได้ยื่นเอกสารสำหรับขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯแล้ว เจ้าหน้าที่สถานกงสุลจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเอกสารของบุคคลนั้น และตัดสินว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่บนหลักการของกฎหมายสหรัฐฯ โดยการยื่นขอวีซ่าจะถูกปฏิเสธ ถ้าผู้ยื่นขอวีซ่าถูกพบว่าไม่มีสิทธิผ่านการอนุมัติวีซ่าตามกฎหมายคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ

-การบันทึกในเรื่องวีซ่า ถือเป็นความลับ ภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ มาตรา 222(f) ของกฎหมายคนเข้าเมือง และสัญชาติสหรัฐฯ (Immigration and Nationality Act) ซึ่งห้ามไม่ให้เปิดเผยรายละเอียดต่อบุคคลอื่น

นอกจากนั้น ทางสถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย ยังชี้แจงว่า สามารถอ่านข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการอนุมัติวีซ่า และเหตุผลต่างๆในการปฏิเสธวีซ่าให้แก่ผู้มายื่นขอวีซ่าได้ที่ https://travel.state.gov/content/visas/en/general/denials.html  ขณะที่ ตามกฎหมายของสหรัฐฯโดยทั่วไปแล้ว ผู้มายื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ จะถูกสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลของสหรัฐฯ หลังจากนั้น การจะอนุมัติให้วีซ่า หรือปฏิเสธการออกวีซ่า ขึ้นอยู่กับมาตรฐานตามหลักการของกฎหมายสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้