ไลฟ์สไตล์
100 year

รับ นปร.รุ่นใหม่

ซี.1227 ต.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ โครงการ นปร. เป็นเรื่องของการบริหารคนเก่ง Talent Management คือนำคนที่มีศักยภาพสูงมาเติมเต็มในส่วนที่ขาด

ตามปกติแล้วคนรุ่นใหม่มักจะขาดในเรื่องประสบการณ์ ทักษะการทำงาน จึงนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ นปร.เข้ามาเป็นข้าราชการพันธุ์ใหม่ คือ มีโอกาสฝึกงานในหลายๆหน่วยงาน

ข่าวแนะนำ

ทั้งในระดับจังหวัด สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ กระทรวง กรมต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ นปร.เป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้จริง

แนวคิดของหลักสูตรโครงการ นปร.มีที่มาเนื่องจากว่า ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำการฝึกหัด ข้าราชการฝ่ายพลเรือน เป็นการเฉพาะ และผู้สำเร็จการศึกษาเองไม่นิยมในการสมัครเข้าราชการเช่นในอดีต

ประกอบกับปัญหาระบบราชการไทยที่ไม่ได้มีการจัดเตรียมและพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการสอนงานเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ขึ้น หรือที่เรียกย่อๆว่า โครงการ นปร. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ โดยเปิดโครงการ นปร. รุ่นแรกในปี พ.ศ.2548 และปัจจุบันนี้ดำเนินการมาแล้ว 10 รุ่น

โครงการ นปร.มีเป้าหมายในการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิด (Visionary Thinker) นักพัฒนาและนักวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) ได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. และเมื่อสำเร็จจากโครงการแล้ว จะโอนไปดำรงตำแหน่งยังส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

ตอนนี้สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ นปร.รุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559-6 มกราคม 2560 นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของตัวเองจนเต็มศักยภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง

2.ผู้สมัครแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคคลที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ

นี่เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาร่วมพัฒนาระบบราชการ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ก.พ.ร. โทร. 0-2356-9999 www.opdc.go.th  หรือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โทร. 0-2141-9015 ถึง 18www.opdc.go.th

นี่เป็นอีกช่องทางที่เปิดโอกาสสู่การเป็นข้าราชการในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่โครงการ นปร.ข้าราชการพันธุ์ใหม่ทักษะการทำงานปริญญาโทปริญญาเอกทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09:28 น.