ข่าว
100 year

โรคสมองเสื่อม (ตอนที่ 2) สาเหตุของโรคสมองเสื่อม

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี21 ต.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเสื่อมสลายของเนื้อสมอง หรือเซลล์สมองตาย ที่เรียกว่า “โรคอัลไซเมอร์” โดยผู้ป่วยสมองเสื่อมมีสาเหตุมาจากโรคอัลไซเมอร์มากที่สุด นั่นคือ หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบหรืออุดตัน ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ทำให้เนื้อสมองตายไปเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ สมองเสื่อมยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ด้วย เช่น การติดเชื้อในสมอง การขาดสารอาหารบางชนิด ระบบในร่างกายทำงานแปรปรวน เช่น ต่อมไทรอยด์ทำงานมากหรือน้อยเกินไป ตับหรือไตทำงานผิดปกติ ศีรษะถูกกระแทกบ่อยๆ หรือมีเนื้องอกในสมอง เป็นต้น

เมื่อผู้ป่วยหรือญาติมีอาการหลงลืมในลักษณะผิดปกติ หรือมีพฤติกรรมแปลกไป ควรรีบปรึกษาแพทย์ แพทย์จะทำการซักประวัติจากตัวผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดว่า ใช้ชีวิตกินอยู่อย่างไร มีประวัติการใช้ยาอะไรเป็นประจำบ้าง มีการบาดเจ็บทางสมอง มีโรคประจำตัว หรือโรคที่เป็นกรรมพันธุ์ เช่น อัมพาต อัมพฤกษ์ ด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ แพทย์จะทำการตรวจร่างกายเพื่อทดสอบสมรรถภาพของสมอง ตรวจเลือด ในบางรายอาจทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองร่วมด้วย เพื่อหาสาเหตุและอาการของโรค

สำหรับการรักษา มีทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วย และการใช้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม สมองเสื่อมบางชนิดอาจรักษาได้ แต่ชนิดที่เกิดจากเนื้อสมองเสื่อมสลาย ไม่สามารถรักษาให้หาย แต่สามารถชะลออาการได้

การมีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการดูแลผู้ป่วย เพราะเป็นงานหนักที่เหนื่อยทั้งกายและใจ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ทำให้คนในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยก็สามารถรักษาสุขภาพกายและใจให้เป็นปกติสุขได้

พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศุกร์สุขภาพสิรินทร ฉันศิริกาญจนโรงพยาบาลรามาธิบดีโรคสมองเสื่อมผู้สูงอายุผู้ป่วยสมองเสื่อมสาเหตุของโรค

Most Viewed