วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ควีนอังกฤษ ส่งพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ถึงสมเด็จพระราชินีฯ

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงส่งพระราชสาส์นเป็นการส่วนพระองค์มาถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เว็บไซต์ RoyalCentral รายงาน สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงส่งพระราชสาส์นเป็นการส่วนพระองค์แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา มาถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

สำหรับพระราชสาส์นของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 จะยังคงเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างพระองค์กับพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทย แต่นับเป็นเครื่องที่ฉายให้เห็นถึงการแสดงความอาลัยของประมุขและผู้นำทั่วโลกที่มีต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก โดยการเสด็จสวรรคตของพระองค์ ทำให้สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชสมบัตินานที่สุดในปัจจุบัน

โดยก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีเธเรซา เมย์ แห่งอังกฤษ และนายบอริส จอห์นสัน รมว.ต่างประเทศของอังกฤษ ได้ออกมาแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายบอริส จอห์นสัน ได้ยกย่องสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการเคารพเทิดทูนจากพสกนิกรชาวไทยและชาวโลก จากพระราชปณิธานและการทุ่มเทพระวรกายทำงานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงส่งพระราชสาส์นเป็นการส่วนพระองค์มาถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 17 ต.ค. 2559 12:51 17 ต.ค. 2559 15:33 ไทยรัฐ