วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไว้ทุกข์อย่างไร? รวม 10 ข้อปฏิบัติ น้อมถวายบังคม พ่อแห่งแผ่นดิน

พสกนิกรชาวไทยหลั่งน้ำตานองแผ่นดิน หลังจากได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตกับการสูญเสียพ่อของแผ่นดินไปอย่างไม่มีวันกลับ ต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อไว้ทุกข์อย่างพร้อมเพรียงกัน

แต่การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำเพื่อไว้ทุกข์นั้นก็มีข้อควรทำและไม่ควรทำอยู่หลายประการ วันนี้ ไทยรัฐออนไลน์ ได้นำมาบอกต่อให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบการแต่งกายไว้ทุกข์ในงานศพ พุทธศักราช 2484 จึงเห็นสมควรกำหนดการแต่งกายไว้ดังนี้

1. ร่วมงานพระราชพิธี ต้องเคร่งครัด

กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของพระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ ขนาดกว้างระหว่าง 7 ถึง 10 เซนติเมตร พันแขนเสื้อเบื้องบน แต่ถ้าในกรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ข้าราชการให้แต่งตัวด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) ไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำดังกล่าวพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน

2. ข้าราชการชาย

การแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการชายให้แต่งด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ ผูกเนกไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำดังกล่าวพันแขนเสื้อเบื้องบนได้ตามสมควร

3. ข้าราชการหญิง

การแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการหญิงให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะ ก็ให้แต่งกายตามนั้น ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นให้อนุโลมตามข้อ 1 และข้อ 2

4. คนทั่วไปใส่สีดำล้วนดีที่สุด

ธงทอง จันทรางศุ ผู้เคยเข้าถวายงานปฏิบัติราชการถวายพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ และเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านราชสำนัก เคยให้คำแนะนำไว้ว่า การแต่งกายของพสกนิกรชาวไทยเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสวรรคต หรือสิ้นพระชนม์ของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือในที่นี้คือการถวายบังคม และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำเป็นพื้นฐาน ใช้สีขาวหรือสีเทาสลับได้

5. รูปแบบต้องสุภาพ

เสื้อผ้าควรออกแบบอย่างสุภาพ ไม่มีลวดลาย ในส่วนของเครื่องแบบของหน่วยงานให้ใช้ใส่ไว้ทุกข์ได้ ถือว่าเป็นรูปแบบที่เป็นทางการสงบและสุภาพ

6. เสื้อมีตราสัญลักษณ์ ไม่ควรใส่

สำหรับเสื้อสีดำแต่ติดตราสัญลักษณ์ที่พบเห็นตามท้องตลาด ไม่ควรนำมาสวมใส่เพื่อแสดงความอาลัย เนื่องจากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต และผิดกาลเทศะ

7. มีชุดดำขายมากมายหลายจุด

ทีมข่าวไลฟ์สไตล์ ไทยรัฐออนไลน์ ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดใต้อาคารซันทาวเวอร์ ที่มีพนักงานบริษัททำงานอยู่หลายแห่งในอาคารแห่งนี้ พบว่า พ่อค้าแม่ค้าต่างนำเอาเสื้อผ้าสีดำมาจำหน่าย มีประชาชนออกมาซื้อหาเสื้อผ้าสีดำเป็นจำนวนมาก โดยเสื้อยืดและเสื้อทำงานผู้หญิงราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท ชุดเดรสสีดำราคาเริ่มต้นที่ 500-600 บาท กางเกงสีดำเริ่มต้นที่ 350 บาท เป็นต้น

8. ข้อปฏิบัติน้อมถวายบังคม

หลังจากมีการเคลื่อนพระบรมศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว ประชาชนที่จะเดินทางไปน้อมถวายบังคม ต้องร่วมใจกันปฏิบัติด้วยความสงบ สำรวม เรียบร้อย เมื่อเสร็จพิธีเคลื่อนพระบรมศพแล้ว คาดว่าจะมีการบรรจุพระบรมศพเก็บไว้ จากนั้นจะมีการทำบุญครบ 7 วัน, 50 วัน และ 100 วัน ตามลำดับ

9. เชื่อฟังคำแนะนำเคร่งครัด

ขณะที่มาร่วมถวายบังคมที่พระบรมมหาราชวัง อาจมีขั้นตอนต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนำ ประชาชนควรทำความเข้าใจอย่างสงบ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่บอกอย่างเหมาะสม หากไม่แน่ใจว่าการกระทำใดเหมาะสมหรือไม่ ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

10. เป็นพลังใจให้กันและกัน

สุดท้ายนี้ ขอให้คนไทยทุกคนติดตามข่าวสารอย่างมีสติ รับข่าวสารจากสำนักพระราชวังเป็นหลัก สำหรับสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ก็จะทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารอันเหมาะสมเพื่อเป็นพลังใจซึ่งกันและกัน ลดความสับสน คลายความวิตกกังวลให้แก่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ

พสกนิกรชาวไทยหลั่งน้ำตานองแผ่นดิน หลังจากได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตกับการสูญเสียพ่อของแผ่นดินไปอย่างไม่มีวันกลับ ต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อไว้ทุกข์อย่างพร้อมเพรียงกัน 14 ต.ค. 2559 14:46 ไทยรัฐ