กีฬา
100 year

สุลต่านบรูไน มีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระทัย ‘ในหลวง’ เสด็จสวรรคต

ไทยรัฐออนไลน์14 ต.ค. 2559 12:36 น.
SHARE

สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน ทรงมีพระราชสาส์นมายังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ แสดงความเสียพระทัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยพระองค์ทรงรู้สึกเสียพระทัยอย่างมากหลังทราบข่าวการสวรรคต พร้อมตรัสสดุดี ‘ในหลวง’ ทรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สำนักข่าวเดอะ บรูไน ไทม์ส ของบรูไนรายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ สุลต่านและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาราม ได้ทรงมีพระราชสาส์นมายังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียพระทัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

โดยในพระราชสาส์นได้ทรงระบุว่า พระองค์ทรงรู้สึกเสียพระทัยเป็นอย่างมากเมื่อได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และตรัสว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งอุทิศตนเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนและการพัฒนาประเทศ

“การเสียสละและความรักอย่างไร้ขีดจำกัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อปวงประชาไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ตราตรึงในจิตใจของประชาชนชาวไทย แต่ยังได้รับการเคารพยกย่องไปทั่วโลก

ตลอดช่วง 70 ปีในรัชสมัยของพระองค์ ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว พระบิดาของชาวไทยจะไม่เพียงแต่อยู่ในหัวใจของผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์เท่านั้น แต่จะทรงอยู่ในใจของผู้คนที่พระองค์ทรงได้เปลี่ยนแปลง”

ส่วนในพระราชสาส์นต่อนายกรัฐมนตรี สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ได้ทรงตรัสว่าการอุทิศตนเพื่อปวงประชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรจะเป็นที่จดจำตลอดไป

พระราชกรณียกิจของพระองค์ เช่น นวัตกรรมทางการเกษตร, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ และการศึกษา ได้สร้างประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์ของพระองค์ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นแรงบันดาลใจไปทั่วโลกสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจสำคัญ

โดยสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ยังได้ทรงแสดงความเสียพระทัยต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมาชิกพระราชวงศ์ทุกพระองค์ พลเอกประยุทธ์ ในเวลาที่โศกเศร้าต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ในหลวงสวรรคตพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตรัชกาลที่ 9 สวรรคตสิ้นรัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้