วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชาวบ้านร้อง อบต.ขนขยะทิ้งใกล้หมู่บ้าน ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว

ชาวบ้านร้อง อบต.ขนขยะทิ้งใกล้หมู่บ้าน ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว

  • Share:

ชาวบ้านร้อง อบต.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทิ้งขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน อบต.แจงเตรียมสร้างโรงคัดแยกขยะงบ 10 ล้านของ ทสจ. กำจัดอย่างถูกวิธี แต่ถูกคัดค้าน

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.59 นางสำเนียง ปักกิ่งเมือง อดีตนายก อบต.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีที่ตนเองและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงหมู่ 1 และหมู่ 5 ได้รับความเดือดร้อนจากการทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก นำขยะมาทิ้งในบริเวณที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าหนองจิก หมู่ 5 บ้านดงยาง ต.ทับสะแก ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะแบบไม่ถูกวิธี เช่น กลิ่นเหม็นมีแมลงวันจำนวนมากในพื้นที่ทิ้งขยะ และก่อความรำคาญต่อชีวิตความเป็นอยู่


สำหรับขั้นตอนการก่อสร้างโครงการคัดแยกขยะและเตาเผาขยะนั้นก็ดำเนินมาไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มโครงการ คือการทำประชาคมหมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านมาร่วมฟังความคิดเห็นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรในตำบลทับสะแก 4,000 คน การให้ข้อมูลไม่ชัดเจนว่าเป็นการสร้างระบบกำจัดขยะแบบเตาเผา พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตชุมชน และการใช้พื้นที่แห่งนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงหีบน้ำมันมะพร้าวในการแก้ไขปัญหามะพร้าวตกต่ำนำมาใช้ผิดประเภท


นายสุพล สุดพิมศรี อายุ 28 ปี ชาวบ้านซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่บ่อขยะประมาณ 200 เมตร กล่าวว่า พื้นที่บริเวณนี้เป็นสวนมะพร้าวและมีชาวบ้านอยู่ด้วยกันหลายหลังคาเรือน จุดทิ้งขยะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง โดยเฉพาะหน้าฝนเมื่อฝนตกจะทำให้มีกลิ่นฟุ้งกระจายมากขึ้น และน้ำจากของเสียไหลลงสู่ลำน้ำสาธารณะ ทำให้ชาวบ้านละแวกนี้สุขภาพจิตเสีย เพราะต้องเจอกับแมลงวันหัวเขียวตลอดเวลา จึงอยากให้ อบต.ทับสะแก หาแหล่งทิ้งขยะแห่งใหม่

นายโพสิทธิ์ เครือวัลย์ รองนายก อบต.ทับสะแก กล่าวว่า ภายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จึงเข้าไปตรวจสอบพบว่า ขั้นตอนการดำเนินการโครงการกำจัดขยะเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตั้งแต่การเริ่มทำประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งประดู่ และหมู่ 5 บ้านดงยาง มีชาวบ้านเข้าร่วมประชุมกว่าร้อยละ 70 และเห็นด้วยให้มีการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบคัดแยกขยะ ซึ่งไม่ใช้แบบเตาเผาตามที่มีการร้องเรียน เป็นการสร้างความเข้าใจผิดแก่ชาวบ้าน

ทั้งนี้งบประมาณการจัดซื้อเป็นของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งแรกเริ่มโครงการนี้เนื่องจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานราชการได้จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อปี 2557 และมีชาวบ้านเสนอปัญหาการกำจัดขยะจึงได้มีแนวคิดในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบครบวงจรประเภทคัดแยกขยะ และอนุมัติงบประมาณให้

ทางด้าน นายโชติ เงินแท่ง นายก อบต.ทับสะแก กล่าวว่า พื้นที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะป่าช้าหนองจิก มีการทิ้งมานานกว่า 8 ปี แล้วในระหว่างที่มีการทิ้งขยะ ตนก็ไม่ได้เป็นนายก อบต.ทับสะแก แต่เนื่องจากไม่มีสถานที่แห่งอื่นในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ทับสะแก ที่สามารถนำขยะไปทิ้งได้ จึงเลือกพื้นที่แห่งนี้ประกอบกับมีโครงการของ ทสจ.ให้งบประมาณ 10 ล้านบาท และผู้บริหารจังหวัดเห็นชอบในดำเนินโครงการนี้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกระบบ


ทั้งนี้เพราะขยะมีปริมาณเพิ่มทุกวัน การสร้างโรงคัดแยกขยะเพื่อให้กำจัดอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วย ส่วนโรงหีบน้ำมันมะพร้าวที่สร้างเมื่อปี 2543 ภายหลังการสร้างไม่เคยได้ใช้เครื่องหีบน้ำมัน เนื่องจากมะพร้าวมีราคาสูงขึ้น ไม่คุ้มค่าการผลิตเกษตรกรเลือกที่จะขายผลผลิตกับพ่อค้าคนกลาง เพราะได้ราคาดีกว่าปัจจุบัน โรงหีบน้ำมันมะพร้าวจึงเป็นโรงงานร้างเพราะไม่ได้ใช้งาน

ส่วน นายอร่าม ศรีปรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตามแนวพระราชดำริระดับหมู่บ้าน (ZeroWaste Project) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตันต่อวัน เป็นโครงการแก้ไขปัญหาขยะตามนโยบายรัฐบาลอย่างถูกวิธี ชุมชนได้รับผลประโยชน์เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นต้นแบบในการจัดการขยะ ที่ผ่านมาขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นและการจัดซื้อพัสดุการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี มีเทคโนโลยีได้มาจากศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ คัดแยกประเภทขยะ อินทรียวัตถุนำไปทำปุ๋ย มีการล้างขยะ และป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้