ข่าว
100 year

กสร.เผย ฟาร์มไก่ 3 พันแห่ง ร่วมยกระดับแรงงานอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

ไทยรัฐออนไลน์10 ต.ค. 2559 11:55 น.
SHARE

กสร.เผย ฟาร์มไก่ทั่วประเทศกว่า 3 พันแห่ง จับมือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมยกระดับแรงงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในอนาคต

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.59 นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กสร. ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อไก่เพื่อส่งออกนำหลักปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมฟาร์มและสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกในประเทศไทย (GLP-Poultry Thailand) ไปใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการด้านแรงงาน โดยกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก 4 ระยะ

นายสุเมธ กล่าวว่า แผนระยะที่ 1 กสร. ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการดำเนินงานในระยะที่ 2 - 3 ที่เน้นสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรภาครัฐและเอกชนตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบการ โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่แสดงความมุ่งมั่นในการนำ GLP ไปใช้ในการบริหารจัดการ 3,208 แห่ง และจะให้ฟาร์มเลี้ยงไก่ซึ่งมีอยู่ประมาณ 6,200 แห่ง นำ GLP ไปใช้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.59

ทั้งนี้ กสร. ได้มีหนังสือไปยังทุกจังหวัดให้เร่งจัดประชุมชี้แจงปัญหาการใช้แรงงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก และประสานความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องนำ GLP ไปเป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ตลอดจนสนับสนุนสถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการแรงงานเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุเมธ มโหสถกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสร.กรมปศุสัตว์ฟาร์มไก่อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเศรษฐกิจ

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้