ข่าว
100 year

ผู้ใช้แรงงานจี้ รบ. ลดเหลื่อมล้ำ ขอปรับค่าจ้าง 360 บ.เท่ากันทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์7 ต.ค. 2559 14:51 น.
SHARE

ผู้ใช้แรงงานเดินรณรงค์  'Decent Work Day' ร้องค่าจ้างต่ำ ทำงานหนัก เสนอรัฐ 3 ข้อ ขอปรับขั้นต่ำ 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศ เหน็บอย่าหนุนนายทุนต่างชาติ กดขี่ ขูดรีด ละเมิดสิทธิคนไทย

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.59 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ร่วมกันจัดกิจกรรมวันงานที่มีคุณค่า หรือ Decent Work Day ซึ่งตรงกับวันที่ 7 ต.ค.ของทุกปี

ทั้งนี้ เครือข่ายแรงงานหลายร้อยคน นำโดยนายชาลี ลอยสูง รักษาการประธาน คสรท. และนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. ได้ตั้งขบวนถือป้ายเรียกร้อง อาทิ สิทธิความเท่าเทียม สวัสดิการที่เหมาะสม ค่าจ้างที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ หยุดเอาเปรียบแรงงานหญิงตั้งครรภ์ ออกเดินไปตามถนนราชดำเนินไปหยุดประกาศเจตนารมณ์ และข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ ที่หน้าองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย โดยมีนายมอริซิโอ้ บุซซี ผู้อำนวยการองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) เข้าร่วมกิจกรรมด้วย จากนั้นได้ช่วยกันยกตาชั่งจำลอง ที่ชั่งถุงเงินถุงทองของนายทุน และชั่งถุงยังชีพของผู้ใช้แรงงาน ให้น้ำหนักมีความเท่าเทียมกัน

นายชาลี กล่าวว่า รัฐบาลแต่ละยุคสมัยไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของสังคม แต่กลับสนับสนุนให้นายทุนนักธุรกิจทั้งในชาติและต่างชาติเอารัดเอาเปรียบคนไทย กดขี่ ขูดรีด ทั้งทางตรงและทางอ้อม แลกกับการให้กลุ่มทุนมาลงทุนในประเทศ เห็นได้จากรูปธรรมที่แสดงออกทางกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการลงทุน

ทั้งนี้ ทำให้คนงานอยู่ในสภาพย่ำแย่ ค่าจ้างต่ำ ทำงานหนัก ไม่ปลอดภัยในการทำงาน ชั่วโมงการทำงานยาวนานทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบ แรงงานข้ามชาติ สิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองทำได้ยากเนื่องจากกฎหมายและนโยบายไม่เอื้ออำนวย จึงก่อให้เกิดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ละเมิดสิทธิแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้ประเทศถูกโจมตีจากนานาชาติ

นายชาลี กล่าวอีกว่า เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่สงบสุข ขอให้รัฐบาลดำเนินการ 3 ข้อ คือ 1. ให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ การรวมตัวและเจรจาต่อรอง 2. ให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศ โดยยกเลิกระบบค่าจ้างแบบลอยตัว

3. ให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายและการออกกฎหมายที่นำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีศักยภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้สหภาพแรงงานและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่หากข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ ไม่ได้รับการตอบสนอง เครือข่ายภาคประชาชน ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จะร่วมมือกันผลักดันข้อเสนอให้เกิดผลเป็นจริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุม ครส.เห็นชอบ ปรับเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ ผลย้อนหลังถึง 1 ธ.ค.57
 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ค่าแรงขั้นต่ำผู้ใช้แรงงานDecent Work Dayคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ชาลี ลอยสูงสาวิทย์ แก้วหวานเศรษฐกิจ

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้