ข่าว
100 year

ติวผู้ประกอบการใช้ดิจิทัลอัพโอทอปสู่อาเซียน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์28 ก.ย. 2559 05:30 น.
SHARE

นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) สู่ยุคดิจิทัลประจำปี 2559 ว่า สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ผู้ประกอบการโอทอปสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจทั้งด้านการผลิต การตลาด และการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สามารถขยายตลาดจากในประเทศไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน โดยโครงการนี้จะรับผู้ประกอบการโอทอปเข้าร่วมอบรม 500 คน ก่อนคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป

ด้าน ดร.ปรารถนา คงสำราญ หัวหน้าโครงการเตรียมฯ กล่าวว่า มศว เล็งเห็นถึงความสำคัญการให้บริการ ผู้ประกอบการโอทอป และต้องขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ให้โอกาส มศว ในการ นำนิสิตมาช่วยอบรมและออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่วยเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการโอทอป นอกจากนี้ มศว ก็ยังต่อยอดนำนิสิตลงสู่ชุมชน ทำให้นิสิตได้รู้ว่าสินค้าโอทอปมีความสำคัญกับประเทศ ช่วยส่งเสริมทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ทำให้มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ ส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์โอทอป ซึ่งโครงการนี้มีการตั้งเป้าว่าจะใช้ดิจิทัลช่วยผลักดันผู้ประกอบการให้สามารถนำผลิตภัณฑ์โอทอปเข้าสู่อาเซียนได้ ก่อนจะผลักดันเข้าสู่ตลาดโลกต่อไป ปีนี้จึงถือเป็นปีแรกที่ผลักดันผู้ประกอบการเชื่อมโยงสู่ยุคดิจิทัลที่จะทำให้ผู้ประกอบการทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษาโอทอปพรเทพ การศัพท์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการดิจิทัลอัพโอทอปพัฒนาธุรกิจ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้