Thairath Logo
กีฬา

วอนชาวไร่มันโคราชชะลอเก็บผลผลิตรอกลไกตลาดหลังราคาตกวูบ

Share :

ผู้ว่าฯโคราช ประชุมแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี วอนเกษตรกรชะลอเก็บเกี่ยวผลผลิตและรอกลไกตลาด ด้านสมาคมฯภาคอีสานจี้รัฐบาลชดเชยเงินช่วยเหลือ ขณะที่สมาพันธ์ชาวไร่มันฯเรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำอย่างเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังที่ตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีอยู่ในขณะนี้ หลังจากปัจจุบันราคารับซื้อหัวมันสดอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 1.50-1.60 บาท ขณะที่ต้นทุนผลิตมันสำปะหลังอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.90 บาท ซึ่งยังไม่รวมกับค่าขนส่งนั้น

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ โดยประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ประกอบการโรงแป้งมันสำปะหลังจาก จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิกว่า 30 ราย โรงแป้งมัน และสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันราคามันสำปะหลังตกต่ำเป็นไปตามกลไกของตลาด เนื่องจากปีที่ผ่านมามันสำปะหลังมีราคาดี ทำให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังกันมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ผู้ประกอบการโรงแป้งมันจะรองรับได้ จึงทำให้ราคามันสำปะหลังลดต่ำลง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าในช่วงระยะนี้ควรแจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนตุลาคม และพฤศจิกายนนี้ออกไปก่อนสักระยะ 1-2 เดือน เพื่อรอดูกลไกของตลาด และมาตรการของรัฐบาลที่จะออกมาช่วยเหลือเกษตรกร

ขณะเดียวกันสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตมันสำปะหลังไทย ได้ทำหนังสือเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ชดเชยเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เช่นเดียวกับการชดเชยเงินให้กับชาวนาที่ปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังออกไปก่อนสักระยะ และรัฐบาลจะต้องเข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจัดวางระเบียบให้นำเข้าได้เฉพาะด่านถาวร หรืออาจใช้วิธีกำหนดโควตาการนำเข้า

ด้านนายธีระชาติ เสยกระโทก เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ายื่นหนังสือผ่าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้นำข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ เสนอไปยังรัฐบาลเพื่อให้เร่งแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ หลังจากปัจจุบันราคารับซื้อหัวมันสดอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 1.30 บาท ขณะที่เกษตรกรต้องการราคารับซื้ออยู่ที่ 2.30 บาท

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปีการผลิต 2559/2560 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และการแปรรูปมันสำปะหลัง และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

ทั้งนี้ สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เห็นว่ามาตรการที่ออกมาดังกล่าวเป็นมาตรการระยะยาว แต่สิ่งที่เกษตรกรต้องการมากที่สุดตอนนี้การขายผลผลิตมันสำปะหลังให้มีกำไร ไม่ใช่ขายต่ำกว่าทุน เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 1.90 บาท ซึ่งหากรัฐบาลไม่กำหนดราคาขั้นต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศจะหารือถึงแนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในเร็วๆ นี้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
มันสำปะหลังราคามันสำปะหลังราคาตกต่ำเกษตรกรไร่มันสำปะหลังนครราชสีมา