วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตู่-แม้ว-มาร์ค-ชวน-ปู โพลจัด 5 อันดับ รัฐบาลไทยขวัญใจประชาชน

ตู่-แม้ว-มาร์ค-ชวน-ปู โพลจัด 5 อันดับ รัฐบาลไทยขวัญใจประชาชน

  • Share:

สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลไทย พบรัฐบาลบิ๊กตู่ กลายเป็นขวัญใจมหาชน คะแนนนำมาที่ 1 เพราะมีความเด็ดขาด แก้คอร์รัปชันได้ผล ตามมาด้วยรัฐบาลทักษิณ ส่วนสิ่งที่แย่ลงคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พืชผลราคาตกต่ำ...


วันที่ 11 ก.ย. 59 สวนดุสิตโพล ได้รายงานผลสำรวจในหัวข้อ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “รัฐบาลไทย” การบริหารประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแต่ละสมัยที่ผ่านมานั้น ต่างก็มีนโยบายและผลงานที่เน้นดำเนินงานเพื่อประชาชน และล่าสุดรัฐบาลชุดปัจจุบัน นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นรัฐบาลทหารที่มีความเด็ดขาด จริงจัง และมีนโยบายที่ชัดเจน เน้นด้านความมั่นคงและการปราบปรามการทุจริต มีแนวคิดการทำงานตามโรดแม็ปทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “รัฐบาลไทย” “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,254 คน ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

1) “5 อันดับข่าวการเมือง” ที่ประชาชนสนใจ

อันดับ 1 การใช้มาตรา 44 ปราบปรามทุจริตข้าราชการและนักการเมือง 83.57% เพราะเป็นการใช้อำนาจพิเศษเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญของบ้านเมือง มีความเด็ดขาด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ฯลฯ

อันดับ 2 ร่างรัฐธรรมนูญ การจัดตั้งพรรคการเมือง 74.64% เพราะอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว อยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ จะได้รู้ทิศทางของการเมืองไทย ฯลฯ 

อันดับ 3 สถานการณ์ภาคใต้ เกิดเหตุระเบิดในหลายพื้นที่ 68.42% เพราะเป็นปัญหาที่มีมานาน รู้สึกเป็นห่วงและกังวล ไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้น อยากให้ภาคใต้สงบสุข ฯลฯ 

อันดับ 4 ภารกิจ และการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี 67.54% เพราะต้องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง การทำงาน และผลงานของนายกฯ ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ฯลฯ

อันดับ 5 การใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ 55.66% เพราะที่ผ่านมามักมีการทุจริตไม่โปร่งใสเกิดขึ้น แต่ละโครงการต้องลงทุนจำนวนมาก อยากให้ใช้อย่างคุ้มค่า ฯลฯ


2) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กับรัฐบาลที่มีนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรี ประชาชนคิดว่ามีสิ่งใดที่ดีขึ้น แย่ลง และเหมือนเดิม

2.1 สิ่งที่ดีขึ้น คือ

อันดับ 1 การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน 78.47%

อันดับ 2 ทำงานเด็ดขาด จริงจัง บ้านเมืองเป็นระเบียบ ไม่มีการชุมนุม 72.65%

อันดับ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม 61.48%

2.2 สิ่งที่แย่ลง คือ 

อันดับ 1 ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตร 76.24%

อันดับ 2 สถานการณ์ภาคใต้ ระเบิด การก่อการร้าย 66.59%

อันดับ 3 ความขัดแย้ง ถูกควบคุมสิทธิเสรีภาพ 56.70%


2.3 สิ่งที่เหมือนเดิม คือ

อันดับ 1 ค่าครองชีพแพง ความเป็นอยู่ลำบาก 80.90%

อันดับ 2 ยังมีความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 79.67%

อันดับ 3 ปัญหาอาชญากรรม คุณธรรมจริยธรรมลดลง 60.77%

3) “5 อันดับรัฐบาลไทย” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ประชาชนชื่นชอบ

อันดับ 1 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 77.59% เพราะเป็นรัฐบาลทหาร มีความเด็ดขาด จริงจัง มีแผนการทำงานเป็นระยะชัดเจน แก้ปัญหาการทุจริตได้ดี ฯลฯ 

อันดับ 2 รัฐบาลทักษิณ 70.41% เพราะเศรษฐกิจดี ต่างชาติให้การยอมรับ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ เน้นนโยบายเพื่อประชาชน ฯลฯ

อันดับ 3 รัฐบาลอภิสิทธิ์ 63.16% เพราะมีการปฏิรูปการศึกษา มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา นโยบายในการพัฒนาประเทศดี ฯลฯ

อันดับ 4 รัฐบาลชวน 59.17% เพราะประเทศมีความก้าวหน้า บ้านเมืองสงบสุข มีความสามัคคีปรองดอง ผู้นำมีความซื่อสัตย์ สุภาพ ฯลฯ 

อันดับ 5 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 54.39% เพราะเน้นช่วยเหลือเกษตรกรและคนจน งบประมาณทั่วถึง ขึ้นเงินเดือน มีนโยบายที่เน้นทำเพื่อประชาชน ฯลฯ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้