กีฬา
100 year

พบไข้เลือดออกระบาดกทม.

12 มี.ค. 2553 05:15 น.
SHARE

กทม.โดนไข้เลือดออกเล่นงาน กำหนดจัดงานสัปดาห์ฆ่ายุงลาย 29 มี.ค.-2 เม.ย.นี้...

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าฯ กทม. เป”ดเผยว่า กรุงเทพมหานครกำหนดจัดสัปดาห์ฆ่ายุงลาย ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-2 เม.ย. 53 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยสำนักอนามัยจะจัดทีมงานพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขออกหน่วยร่วมกับสำนักงานเขตต่างๆในพื้นที่เสี่ยง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและนอกบ้าน อาทิ แจกันดอกไม้ ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว จานรองกระถางต้นไม้ รวมถึงกำจัดยุงลายตัวแก่ภายในบ้านโดยใช้สารเคมีปลอดภัย ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด หากคนในครอบครัวป่วยเป“นไข้นานกว่า 1 วัน ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยเครื่องพ่นสารเคมี และทรายที่มีฟอสฟอรัสกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างเข้มข้น และแจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขตควบคู่กับการส่งเจ้าหน้าที่ออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน หากประชาชนมีอาการหรือพบผู้ป่วยอยู่ในข่ายต้องสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่ หรือ โทร. 1555 ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดส่งทีมเคลื่อนที่เร็วของสำนักอนามัยเข้าตรวจพื้นที่ กำจัดแหล่งพาหะของโรค และระงับการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว

สถิติระบาดวิทยาของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 มี.ค. 53 พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1,182 ราย สูงกว่าทุกปีที่ผ่านในช่วงเวลาเดียวกัน โดยกลุ่มอายุที่มีอัตราการป่วยมากที่สุด ได้แก่ อายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.97 แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ซึ่งภาวะโลกร้อนส่งผลให้รอบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดเร็วขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งยุงลายมีการกลายพันธุ์และขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วย

รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน และหน่วยงานต่างๆ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยยึดแนวปฏิบัติ 5 ป. ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ และปฏิบัติจนเป็นนิสัยด้วยการปิดฝาภาชนะ เช่น โอ่งน้ำให้เรียบร้อย เปลี่ยนน้ำในภาชนะกันไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ ปล่อยปลาหางนกยูงลงในแหล่งน้ำเพื่อให้กินลูกน้ำยุงลาย ปรับสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ ปฏิบัติโดยกำจัดยุงลายเป็นประจำทุกๆ 7 วัน เพื่อ เป็นการตัดวงจรไข้เลือดออกตั้งแต่ต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้