ข่าว
100 year

ขนส่ง ลุยจัดระเบียบรถสาธารณะ แค่ ก.ค. เดือนเดียว ทำผิดรวม 1,233 ราย

ไทยรัฐออนไลน์19 ส.ค. 2559 17:32 น.
SHARE

ขนส่ง เผยผลการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ เฉพาะ ก.ค. เดือนเดียว พบกระทำผิดรวม 1,233 ราย แท็กซี่ผิดสูงสุด 859 ราย ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้วทุกราย พร้อมพักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับรถผู้กระทำผิดซ้ำซากแล้ว รวม 341 ราย...

วันที่ 19 ส.ค.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการร่วมกับทหาร และตำรวจ เพื่อจัดระเบียบการให้บริการและกวดขันจับกุมรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ภายในเขตกรุงเทพมหานครที่กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง เฉพาะเดือนกรกฎาคม 2559 พบว่า มีการกระทำความผิดรวม 1,233 ราย เป็นรถแท็กซี่กระทำความผิด จำนวนรวม 895 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 261 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียน หรือไม่ชำระภาษีจำนวน 229 ราย นำรถแท็กซี่หมดอายุการใช้งานมาให้บริการ จำนวน 75 ราย การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 75 ราย เป็นต้น

ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะ พบกระทำความผิด จำนวนรวม 284 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด จำนวน 63 ราย นำรถออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 56 ราย อุปกรณ์ส่วนควบคุมของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ถูกต้อง จำนวน 17 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียนและไม่ชำระภาษี จำนวน 16 ราย เป็นต้น

ในขณะที่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ กระทำความผิด จำนวนรวม 54 ราย เป็นการฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำ มารับจ้างส่งผู้โดยสาร จำนวน 18 ราย ส่วนความผิดอื่นๆ ได้แก่ ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 28 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียน หรือไม่ชำระภาษี จำนวน 8 ราย ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย และสำหรับกรณีแท็กซี่สิ้นอายุการใช้งาน ได้ดำเนินการยึดแผ่นป้ายทะเบียนไว้ด้วย เพื่อป้องกันการลักลอบให้บริการประชาชนอีก โดยผู้กระทำความผิดทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้โดยสารทุกคน พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ สำหรับตรวจสอบการกระทำความผิดซ้ำ หากยังพบการกระทำความผิดในลักษณะเดิม จะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้มีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการลงโทษพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถผู้กระทำความผิดซ้ำซาก และกรณีความผิดทำลายภาพลักษณ์ประเทศ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง (วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งสิ้น 341 ราย เป็นการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จำนวน 8 ราย ความผิดประกอบด้วย ปฏิเสธไม่รับจ้างผู้โดยสาร 2 ราย เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด 2 ราย กระทำการลามกอนาจาร 4 ราย และลงโทษพักใช้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จำนวน 333 ราย ได้แก่ ความผิดฐานปฏิเสธไม่รับจ้างผู้โดยสาร 213 ราย ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร 33 ราย ไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ 19 ราย แสดงกิริยาไม่สุภาพ 5 ราย เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด 6 ราย กระทำการอันควรขายหน้า 5 ราย ไม่แสดงบัตรประจำตัวผู้ขับรถ 1 ราย และพักใช้ใบอนุญาตขับรถของรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) รับส่งผู้โดยสาร จำนวน 32 ราย รถตู้ป้ายดำอีกจำนวน 19 ราย

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกมีข้อมูลประวัติผู้ขับขี่ทุกคน รถทุกคัน ทำให้ติดตามตัวได้ทันทีในกรณีให้บริการไม่พึงประสงค์หรือกระทำผิดกฎหมาย หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ขนส่งขนส่งทางบกรถโดยสารสาธารณะสนิท พรหมวงษ์รถสาธารณะกระทำผิดใบอนุญาตขับรถพักใช้ใบอนุญาตขับรถเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแท็กซี่กระทำผิดข่าวข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐออนไลน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้