ข่าว
100 year

ศูนย์ TRSC ได้รับการยอมรับระดับสากล

วานิชหนุ่ม20 ส.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย การจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจะต้องมีความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการนั้นๆ ว่าสินค้าหรือบริการจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ดีและมีความคุ้มค่า

ดังนั้น ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จและครองความเป็นผู้นำได้อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่นเดียวกับธุรกิจทางการรักษาและการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในด้านการรักษาทางการแพทย์ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้รวมไปถึงการบริการที่เป็นเลิศ

สำหรับศูนย์เลสิคนานาชาติ TRSC International LASIK Center ในฐานะผู้นำด้านการผ่าตัด ReLEx ซึ่งเป็นการแก้ไขสายตาผิดปกติแบบแผลเล็กแห่งแรกในประเทศไทย นายสุชาติ เห็นสว่าง กรรมการผู้จัดการ TRSC กล่าวว่า ความเป็นผู้นำด้านการรักษาแผลเล็กนี้มาจากการที่ให้ความสำคัญกับผลการรักษาที่ดีของผู้มีปัญหาสายตาที่เข้ามารักษาตลอด 19 ปีที่เปิดให้บริการ TRSC ได้เลือกสรรเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาให้บริการ จนปัจจุบัน TRSC เป็นศูนย์เลสิคที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

“ทาง TRSC ได้ตัดสินใจนำเทคโนโลยีใหม่สำหรับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติจากบริษัทคาร์ล ไซส์ เมดิเทค จากประเทศเยอรมนี ผู้ผลิตเครื่อง VisuMax Femto Second LASER เป็นสถานพยาบาลแรกในประเทศไทย นับเป็นผู้บุกเบิกการรักษาวิธี ReLEx ในประเทศไทยมา 7 ปี โดยมีผู้เข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติมากกว่า 75% เลือกใช้วิธีดังกล่าวในการรักษา มีผู้เข้ารับการบริการเป็นคนไทยประมาณ 80% และต่างชาติ 20%”

นายสุชาติกล่าวว่า จากการเป็นผู้บุกเบิกในเทคโนโลยีนี้จนได้รับการตอบรับเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ทาง TRSC ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตดังกล่าว ให้เป็น LeLEx research center เป็นศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาผลด้านการรักษาผ่านเทคโนโลยีนี้ โดยการศึกษาสถิติผลการรักษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดแก่คนไข้

“จนถึงปัจจุบันทาง TRSC ถูกยอมรับและกลายเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้ผ่านการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว เป็น ReLEx Education center โดยมีจักษุแพทย์จากทั่วโลกหมุนเวียนเข้ามาศึกษาดูงานด้านการแพทย์ การรักษา มีจักษุแพทย์จากต่างประเทศมากกว่า 20 คณะ มากกว่า 350 คน จากประเทศออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, อินเดีย, อียิปต์, อังกฤษ, เกาหลี, จีนและเวียด-นาม เป็นต้น”

ล่าสุด เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา มีคณะจักษุแพทย์จากจีนจำนวน 200 คน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการแพทย์และการรักษา ซึ่งเป็นการแสดงถึงการยอมรับจากจักษุแพทย์ในระดับนานาชาติ สำหรับหน่วยงานชั้นนำของไทยก็มีผู้ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลรัฐบาลและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ รวมถึงการเปิดให้นักเรียนแพทย์ได้เข้ามาเรียนรู้ฝึกงานด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างต่อเนื่อง

นายสุชาติกล่าวว่า เทคโนโลยีของการรักษาปัญหาสายตาผิดปกติ โดยปกติจะใช้เวลาการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีใหม่ประมาณ 20 ปี ซึ่งเราในฐานะเป็นผู้นำทางด้านนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องตอบแทนคืนให้สังคมโดยเฉพาะการรักษาทางด้านนี้หาบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศได้ยากมาก เปิดโอกาสให้ฝึกงานฟรี และการเปิดเยี่ยมชมเพื่อมาดูถึงวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งไม่ใช่เป็นการเยี่ยมชมด้านการแพทย์อย่างเดียว

“สำหรับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นทาง TRSC ไม่ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ธุรกิจค่อนข้างอยู่ตัวแล้ว แต่ธุรกิจก็ไม่เติบโตโดดเด่นเท่าใดนัก อาจเป็นข้อจำกัดทางด้านสถานที่ ขณะที่คู่แข่งเราไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งของเรา เรามองเป็นบวกมากกว่าว่าเทคโนโลยีที่เราบุกเบิกมาได้รับการยอมรับทั่วไป ตลาดขยายใหญ่ขึ้น ก็อยู่ที่ความสามารถของผู้ประกอบการมากกว่า ว่าจะมีวิธีดึงคนไข้อย่างไร ของเราที่เข้ามาทำการรักษาส่วนใหญ่ 80-90% ได้รับการบอกต่อกันปากต่อปากถึงความเชื่อมั่นในการรักษา ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของเราที่ได้รับการไว้ใจ”

นับเป็นศูนย์รักษาสายตาผิดปกติรายแรกๆ ของโลกที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้จนกลายเป็นศูนย์ที่จักษุแพทย์ต่างประเทศต้องเข้ามาดูงานเพื่อนำเป็นไอเดียของการลงทุนซื้อเทคโนโลยีมาใช้และนับเป็นส่วนหนึ่งของการให้องค์ความรู้แก่สังคมและการสร้างการยอมรับทางด้านการแพทย์ของประเทศไทยมากขึ้น!!

วานิชหนุ่ม
wanich@thairath.co.th 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตลาดนัดหัวเขียววานิชหนุ่มTRSCธุรกิจประสบความสำเร็จกลยุทธ์ธุรกิจจักษุแพทย์คอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้