ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ยุทธศาสตร์เกษตร 4.0

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์17 ส.ค. 2559 05:30 น.
  SHARE

  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว จำเป็นต้องมีกรอบการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศระยะ 20 ปี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อ กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี ภาคการเกษตร ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ทั้งหมดแล้ว 2 ครั้ง ครั้งต่อไปจะจัดประชุมกลางเดือน ก.ย.นี้ “ควรมีการกำหนดจุดยืนของภาคการเกษตรไทยในอนาคตชัดเจน และต้องมีประเด็นสอดคล้องกับการพัฒนาของภาคการเกษตรระดับโลก ที่จะพัฒนาไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0”

  นายธีรภัทรกล่าวว่า การประชุมทั้ง 2 ครั้ง ได้สรุปแผนระยาวไว้ 10 ประเด็น คือ 1.ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 2.เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ 3.คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 5.พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ทันสมัย 6.เน้นทำปศุสัตว์แปลงใหญ่ให้ความสำคัญกับอาหารสุขภาพ 7.เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 8.ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 9.เน้นทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 10.บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์Thailand 4.0ยุทธศาสตร์เกษตร 4.0ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรพัฒนาการเกษตรแผนระยาวข่าวข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09:00 น.