Thairath Logo
กีฬา

ผู้ว่าฯเกษียณ

โดย ซี.12
16 ส.ค. 2559 05:01 น.
Share :
line-share-logo

เขียนถึงงานหลักของผู้ว่าราชการจังหวัดในการดูแลขวัญและกำลังใจของประชาชนในจังหวัดยามที่เกิดเหตุการณ์วิกฤติร้ายแรงแล้ว

นึกขึ้นมาได้ว่าเพิ่งผ่านพ้นครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมแล้ว แปลว่าข้าราชการที่ถึงกำหนดเกษียณอายุตอนสิ้นปีงบประมาณนี้ยังมีเวลาทำงานอีกเพียงเดือนครึ่งเท่านั้นเอง

เผลอๆในช่วงนี้ของบางปี หลายกระทรวงมีการนำเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อทดแทนคนเกษียณเข้า ครม.ไปแล้วด้วยซ้ำไป

เมื่อวานนี้เอ่ยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เกิดเหตุระเบิดกวนเมือง 7 จังหวัดว่าถึงแม้จะใกล้เกษียณก็ขอให้ดูแลประชาชนจนถึงวันสุดท้ายเพราะไม่มีใครรู้จักพื้นที่และผู้คนมากไปกว่าท่าน

วันนี้ก็เลยขอเขียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุเสียเลย

ในกระทรวงมหาดไทยนั้นปีนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งประเภท บริหารระดับสูง เกษียณอายุทั้งสิ้น 27 ราย เป็น อธิบดี 1 ราย ผู้ตรวจราชการกระทรวง 5 ราย และ ผู้ว่าราชการจังหวัด 21 ราย

อธิบดี นั้นได้แก่ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ที่เคยเป็นรองปลัดกระทรวงและผู้ว่าฯมาแล้ว 2 จังหวัดคือนราธิวาสกับนครศรีธรรมราช

รายนี้กำลังจะถอดหัวโขนออกด้วยความสง่างาม ด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือจริยธรรมในการดำรงชีวิตเป็นที่ประจักษ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 5 รายได้แก่ 1.นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ 2.นายวันชัย สุทธิวรชัย 3.นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ 4.นายวินัย บัวประดิษฐ์ 5.นายสุวิทย์ สุบงกฎ

4 ใน 5 รายเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมาก่อน โดยเฉพาะรายที่ 4 คือ ผู้ตรวจวินัย นั้นทำลายสถิติการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯมากจังหวัดที่สุด

มีเพียงรายแรก ผู้ตรวจขวัญชาติ ที่เคยเป็นรอง ผวจ.ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แต่พลาดโอกาสการเป็นผู้ว่าฯไปขึ้นเป็นรองเลขาธิการศอ.บต.ก่อนมาเป็นผู้ตรวจฯ

สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด 21 รายที่เกษียณนั้นได้แก่

1.นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 2.นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 3.นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 4.นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 5.นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 6.นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 7.นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 8.นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 9.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 10.นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

11.นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 12.นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 13.นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 14.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 15.นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 16.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 17.นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 18.นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 19.นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 20.นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 21.นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

แต่ละคนล้วนเป็นจอมยุทธชั้นสุดยอดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...
มุมข้าราชการซี.12ผู้ว่าราชการจังหวัดเกษียณคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ