วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จัดระเบียบสายไฟ เพื่อความปลอดภัย

จัดระเบียบสายไฟ เพื่อความปลอดภัย

  • Share:

นายสุรชัย อ่องไพบูลย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าเชียงใหม่ 2 แจ้งว่า เนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าเชียงใหม่ 2 ที่อยู่ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นอกจากจะมีสายไฟฟ้าพาดระหว่างเสาไฟแล้ว ยังมีสายด้านการสื่อสารและเคเบิลทีวีหลายบริษัทอาศัยพาดเชื่อมโยงกับเสาไฟฟ้าด้วยจำนวนมาก บางจุดมีความหย่อนยาน ขาดความเป็นระเบียบไม่น่าดู ทั้งอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนใกล้เคียง จึงได้นำพนักงานการไฟฟ้าจำนวนกว่า 50 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและบริษัทที่มีสายการสื่อสารพาดเสาไฟฟ้าจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารม้วนมัดรวมกันเก็บไว้บนที่สูงของเสาไฟฟ้าให้เป็นระเบียบ เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม พร้อมกับตรวจสอบสายไฟฟ้าที่ชำรุดเพื่อเปลี่ยนใหม่ ป้องกันการรั่วไหล เป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรตามข้างถนน

ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการที่ถนนมหิดลเป็นแห่งแรก ตั้งแต่สี่แยกแจ่งกู่เฮืองถึงสี่แยกแอร์พอร์ต รวมระยะทาง ยาวร่วม 3 กม. นอกจากการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารยังทำการลิดรอนกิ่งไม้สองข้างถนนที่อยู่ใกล้ เสาไฟฟ้า ป้องกันพายุพัดกิ่งไม้ถูกสายไฟฟ้าเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ตรวจสอบโคมไฟแสงสว่างส่องถนน, เสาไฟสัญญาณจราจร และเสาติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปจะมีการออกสำรวจเพื่อจัดระเบียบตามถนนสายอื่นๆอีก.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้