ข่าว
100 year

AEC Go On 23/07/59

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย23 ก.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

AEC จัดเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับแรก คือ เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ 5 ระดับซึ่งแตกต่างจากสหภาพยุโรป (EU) ที่เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นไป ทำให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบ Brexit เหมือน EU แทบไม่มีเลย เพราะแต่ละ ประเทศสมาชิกของ AEC สามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในประเทศและระหว่างประเทศได้โดยเอกเทศและเป็นอิสระต่อกัน ผิดกับ EU ที่ต้องดำเนินนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างประเทศสมาชิกเหมือนกันภายใต้กฎหมายที่ EU ออกไว้

สำหรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับที่ 2 คือสหภาพศุลกากร (Customs Union) เป็นเขตการค้าเสรีที่สมาชิกทุกประเทศเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิกในอัตราเดียวกัน ซึ่งสหภาพยุโรปเคยผ่านขั้นตอนนี้มาแล้วในปี 1958 หรือ พ.ศ.2501 ส่วนการรวมกลุ่มในระดับที่ 3 ได้แก่ ตลาดร่วม (Common Market) เป็นเขตการค้าเสรีและ สหภาพศุลกากรที่สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตต่างๆ ทั้งทางด้านทุน แรงงานและเทคโนโลยี รวมทั้งผู้ประกอบการได้โดยเสรี ซึ่ง EU ได้ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว ขณะที่ AEC มีบางส่วนที่ปฏิบัติคล้ายๆกับตลาดร่วมคือเคลื่อนย้ายทุน แรงงานบางสาขาและเทคโนโลยีได้เสรีแต่จำกัดการเคลื่อนย้าย แรงงานไม่มีฝีมือ และไม่ได้คิดภาษีศุลกากรจากประเทศนอกกลุ่มเท่ากัน

ระดับที่ 4 คือสหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์ โดยมีความร่วมมือในเรื่องนโยบายทาง เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เหมือน EU ในปัจจุบันที่กำหนดเป้าหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองเหมือนๆกันภายใต้รัฐสภาของ EU

ส่วนระดับสุดท้ายคือสหภาพเหนือชาติ (Supranational Union) เป็นการรวมกลุ่มในทุกด้าน (เช่น การทหาร การเมือง เป็นต้น) ของประเทศสมาชิกภายใต้รัฐบาลร่วม ซึ่ง EU พยายามเคลื่อนตัวไปสู่การรวมกลุ่มระดับสุดท้ายผ่านความพยายามขยายขอบเขตของ Euro Zone และเรื่องอื่นๆ เหตุผลที่ชาว UK โหวตออกจาก EU เพราะรู้สึกว่า UK ไม่เป็นอิสระในการดำเนินนโยบายต่างๆ ตลอดจนปัญหาแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานใน UK จำนวนมาก และการที่ UK ต้องจ่ายเงินดูแลประเทศสมาชิก EU อื่นที่มีเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่า.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

AEC Go Onธนวรรธน์ พลวิชัยAECเขตการค้าเสรีFree Trade AreaสหภาพศุลกากรCustoms UnionCommon MarketEUEconomic UnionสหภาพเศรษฐกิจUK โหวตออกจาก EUคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้