วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โซนนิ่งเปลี่ยนข้าวปลูกเนเปียร์ กำไรเพิ่ม 3,500%

แปลงนาเมื่อวันวาน - แปลงหญ้าเนเปียร์ในวันนี้

แม้โครงการโซนนิ่งให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะอยู่ในระยะตั้งไข่ แต่โครงการที่กรมพัฒนาที่ดินได้ทำนำร่องในพื้นที่ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี มาตั้งแต่กลางปี 2558...แค่ปีเดียว เห็นผลทันตา เกษตรกรได้กำไรเพิ่มมากกว่าทำนา 35 เท่าตัว

“อำเภอสอยดาวมีพื้นที่เป็นนาข้าวประมาณ 2,400 ไร่ จากการสำรวจเราพบว่า มีพื้นที่ไม่เหมาะสม 350 ไร่ ปลูกข้าวได้ผลผลิตแค่ไร่ละ 300-400 กก. เนื่องจากคุณภาพดินไม่เหมาะ ชั้นดินตื้น และเป็นดินทราย นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง มีฝนทิ้งช่วงนาน 6 เดือน ปริมาณน้ำฝนน้อย มีเพียง 1,700 มม.ต่อปี ต้องมีน้ำฝน 2,000 มม. ขึ้นไปถึงจะเหมาะ และสภาพพื้นที่ยังมีความลาดเท นากักน้ำไม่ค่อยอยู่อีกต่างหาก”

นายปรีชา โหนแหยม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลถึงความไม่เหมาะสม เพื่อชักชวนให้เกษตรกรเปลี่ยนมาทำอย่างอื่นที่เหมาะสมมากกว่า...อ้อย เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมกับสภาพดินและฝนฟ้า แต่ด้วยไม่เหมาะสมในเรื่องตลาด โรงงานหีบอ้อยอยู่ไกล 50 กม.

ขณะเดียวกันพืชอีกชนิดที่เหมาะเช่นกัน หญ้าเนเปียร์ ตลาดอยู่ใกล้ไม่เกิน 10 กม. มีสหกรณ์โคนมสอยดาวต้องการหญ้าเนเปียร์ไปเป็นอาหารโคนม 2,500 ตัว ตลอดเวลา

สภาพพื้นที่เหมาะสม มีตลาดรองรับ การขนส่งโลจิสติกส์สะดวก...หญ้าเนเปียร์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด จากการทำประชาคมร่วมกับเกษตรกร...เริ่มแรกมีเกษตรกรอาสาทำโครงการนำร่องโซนนิ่ง 9 ราย พื้นที่ 60 ไร่

“ก่อนหน้านี้ทำนา 21 ไร่ ปีหนึ่งทำนา 4 เดือน เหลือกำไรอย่างเก่งไร่ละ 700-800 บาท แต่ส่วนใหญ่มักจะขาดทุน กรมพัฒนาที่ดินมาชวนทำโซนนิ่ง ได้มาสำรวจพื้นที่บอกว่า ถ้าจะทำให้ดินเหมาะกับปลูกข้าวได้ เราต้องลงทุนหลายอย่าง ต้องปรับที่ใหม่ ต้องปรับปรุงดินเอาอย่างอื่นมาใส่ เพราะดินที่นี่เป็นกรดสูง และต้องขุดหาแหล่งน้ำเพิ่มมาเลี้ยงนาข้าวด้วยถึงจะได้ผลผลิตสูง คิดไปคิดมาแล้วต้นทุนมันสูงไป เลยตัดสินใจทดลองเปลี่ยนมาปลูกหญ้าเนเปียร์ดู เจียดที่นาทดลองทำแค่ 10 ไร่ก่อน”

นายเสนาะ จูทัย หมอดินอาสาและผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี หนึ่งในเกษตรกรรุ่นนำร่อง เล่าว่า หลังจากปลูกไปได้แค่ 2 เดือน เนเปียร์รุ่นแรกพร้อมให้ตัดขายส่งให้สหกรณ์ ได้ผลผลิตไร่ละ 5 ตัน ในราคาตันละ 1,000 บาท...2 เดือนถัดมา ตัดได้อีก ผลผลิตรุ่น 2 ได้หญ้าเพิ่มเป็นไร่ละ 8 ตัน รายได้เลยเพิ่มมาเป็นไร่ละ 8,000 บาท คิดหัก ต้นทุนแล้ว ยังเหลือกำไร 5,600 บาทต่อไร่

หญ้าเนเปียร์ปลูกหนเดียวอยู่ได้ 6-7 ปี ตัดขายได้ทุก 2 เดือน ปีหนึ่งตัดได้ 5-6 ครั้ง อย่างน้อยๆ ปีหนึ่งได้กำไรไร่ละ 28,000 บาท...ทำนาปลูกข้าวได้ปีละหน กำไรอย่างเก่งไร่ละ 700-800 บาท

กำไรเพิ่มขึ้นเห็นๆ 3,500%...เลยมีเกษตรกรเข้าร่วมโซนนิ่งเพิ่มจาก 9 เป็น 22 ราย พื้นที่ 210 ไร่ เกือบเต็มพื้นที่ไม่เหมาะสม 350 ไร่.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

แม้โครงการโซนนิ่งให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะอยู่ในระยะตั้งไข่ แต่โครงการที่กรมพัฒนาที่ดินได้ทำนำร่องในพื้นที่ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี มาตั้งแต่กลางปี 2558...แค่ปีเดียว... 14 มิ.ย. 2559 13:45 14 มิ.ย. 2559 13:46 ไทยรัฐ