วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดถนนคนเดิน 'เมืองโบราณอู่ทอง' ชวนสวมผ้าไทย ช็อปสินค้า จ.สุพรรณฯ

ภาครัฐร่วมกับประชาชน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ผุด "ถนนคนเดิน ตลาดหรรษวินยานุโยค" บริเวณทางไปวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ชวนสวมผ้าไทย ซื้อสินค้าพื้นเมือง ทุกวันศุกร์-เสาร์แรกของเดือน เวลา 10 โมงถึง 2 ทุ่ม 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กล่าวว่า สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกิจการตลาดหรรษาวินยานุโยค และชาวตลาดอู่ทอง จัดโครงการ "ถนนคนเดิน ตลาดหรรษวินยานุโยค" ขึ้น บริเวณถนนทางไปวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ตลาดอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึง พระครูวินยานุโยค "หลวงพ่อสมบุญ วัดยางยี่แส" อดีตเกจิดังพระนักพัฒนาแห่งเมืองอู่ทอง กับตำนานการสร้างถนนที่ หลวงพ่อสมบุญ เป็นแกนนำในการรวมพลังชาวบ้านจัดสร้างขึ้น ส่งผลให้ชาวอู่ทองสองฟากถนนสายนี้ยึดถือเป็นถนนแห่งความสามัคคี ความดีงาม และความร่วมมือร่วมใจกัน

สำหรับถนนคนเดิน ตลาดหรรษวินยานุโยคจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมการอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น พร้อมซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้าจากชุมชนของเมืองโบราณอู่ทองกันระหว่างเวลา 10.00-22.00 น.ทุกวันศุกร์-เสาร์แรกของเดือน

ทางด้าน นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ตามที่ อพท. ได้ร่วมกับ จ.สุพรรณบุรี พัฒนาตามแผนแม่บทแผนการปฏิบัติการบนพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากในด้านประวัติศาสตร์ของชาติไทย เนื่องจากเมืองโบราณอู่ทองแห่งนี้

นอกจากประวัติศาสตร์จะบ่งชี้ไว้ว่า เป็นเมืองแห่งการกำเนิดของความเป็นสยามประเทศแล้ว ยังเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกด้วย ถึงเวลานี้การดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อฟื้นฟูเมืองโบราณแห่งนี้ให้คืนกลับสู่ความเป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ชาวไทยทั้งประเทศ และชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นจุดศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยในทุกด้านตามแผนแม่บท เดินหน้าไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเกิดของเมืองโบราณอู่ทองแห่งนี้กันแล้ว

ภาครัฐร่วมกับประชาชน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ผุด "ถนนคนเดิน ตลาดหรรษวินยานุโยค" บริเวณทางไปวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ชวนสวมผ้าไทย ซื้อสินค้าพื้นเมือง ทุกวันศุกร์-เสาร์แรกของเดือน เวลา 10 โมงถึง 2 ทุ่ม 5 มิ.ย. 2559 16:54 ไทยรัฐ