วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย ภูมิใจความเป็นไทย"

"ชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย ภูมิใจความเป็นไทย"

  • Share:

ผลงานอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี.

การไปท่องเที่ยวต่างบ้านต่างเมือง ไม่ว่าจะในเมืองไทยเองหรือต่างประเทศ สถานที่หลักๆ ที่ผมชอบไปเที่ยวชมคือตลาดกับพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากสถานที่สองประเภทนี้ทำให้เราได้มีโอกาสสัมผัสและรับรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงแนวคิดของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ

พิพิธภัณฑ์ในเมืองไทยเรามีมากมายหลายแห่ง ทั้งที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการ และของเอกชน อย่างที่ชวนไปเที่ยวชมในคราวนี้เป็น พิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล นักธุรกิจด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีการสื่อสาร ผู้มีใจรักในงานศิลปะ

คุณบุญชัยเล่าให้ฟังว่าถ้าบิดาไม่ห้าม คงเลือกเรียนทางศิลปะ แต่การที่บิดาสนับสนุนให้เรียนด้านธุรกิจก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะแม้จะไม่ได้เรียนด้านศิลปะ แต่คุณบุญชัยก็ได้เป็นผู้สนับสนุนศิลปินชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง

คุณบุญชัยมีความตั้งใจที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ฝีมือศิลปินร่วมสมัยไว้ให้คนไทยได้ศึกษา จึงได้ริเริ่มโครงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543

ประติมากรรมรูปศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี.

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย เป็นสถานที่รวบรวมผลงานของศิลปินชาวไทย ซึ่งคุณบุญชัยได้ทยอยเก็บสะสมมาเป็นเวลานานกว่ายี่สิบปี คุณบุญชัยกล่าวว่า ผลงานต่างๆเหล่านี้เกิดจากรากฐานทางวัฒนธรรมอันยาวนานของช่างเขียนช่างปั้นชาวไทย ผสมผสานกับองค์ความรู้ทางศิลปะแบบสากล ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรชาวเมืองฟอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ซึ่งเข้ามารับราชการเป็นช่างปั้น กรมศิลปากร และเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อให้เกิดเป็นงานศิลปะไทยร่วมสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

คุณบุญชัย เบญรงคกุล กับประติมากรรมรูปดอกบัว 65 ดอก ผลงานศาสตรเมธีนนทิวรรธ์ จันทนะผะลิน.

เมื่อเข้าไปในบริเวณพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ด้านหน้าอาคารจะเห็น ประติมากรรมรูปดอกบัว 65 ดอก ผลงานของศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี พ.ศ.2549

ภายในอาคารส่วนที่จัดแสดงงานมี 5 ชั้น เมื่อเดินเข้าไปในห้องโถงชั้นแรกจะพบ ประติมากรรมรูปศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หรือที่ชาวศิลปากรเรียกขานท่านด้วยความเคารพรักว่า “อาจารย์ฝรั่ง”

ผลงานศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ.
ประติมากรรมรูปกวาง ผลงานอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์.

มีห้องนิทรรศการถาวรของศิลปินแห่งชาติสองท่าน คือ ห้องนิทรรศการถาวรแสดงงานประติมากรรมของอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี พ.ศ.2529 และ ห้องนิทรรศการถาวรแสดงงานจิตรกรรมของศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี พ.ศ.2541

ผลงานอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์.
ผลงานอาจารย์ทวี รัชนีกร.

ในชั้นที่สองถึงชั้นที่สี่ มีผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย ผลงานของศิลปินหลากรุ่นหลายวัยมาจัดแสดง โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องรวบรวมผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ.2544 ผู้มีส่วนร่วมกับคุณบุญชัย ในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งแต่เริ่มแรก ผลงานของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ.2554 และผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินระดับปรมาจารย์อีกหลายท่าน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ศาสตราจารย์ประกิต บัวบุศย์ อาจารย์ทวี รัชนีกร นันทขว้าง อาจารย์อังคาร กัลยาณพงษ์ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

เรือนไทยไม้สักในห้องจัดแสดง เรื่องราวของนางพิมพิลาไลย.

มีผลงานศิลปะเชิงความคิดฝันและจินตนาการ ภายใต้คติความเชื่อของคนไทยในห้องจัดแสดงห้องหนึ่ง มี เรือนไทยสร้างด้วยไม้สัก จัดแสดงงานจิตรกรรมสองยุคสมัย ถ่ายทอดเรื่องราวนางพิมพิลาไลย จากวรรณคดีขุนช้างขุนแผน โดยครูเหม เวชกร และอาจารย์สุขี สมเงิน

ผลงานจิตรกรรมชุดไตรภูมิ.

ที่ห้องจัดแสดงชั้นสี่ มี ผลงานจิตรกรรมชุดไตรภูมิ เป็นภาพขนาดใหญ่ สูง 7 เมตร จำนวน 3 ภาพ โดยศิลปิน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สมภพ บุตราช อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และ อาจารย์ประทีป คชบัว

ชั้นที่ห้าของ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยระดับสากลจากทวีปต่างๆ ทั้งทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกา ผลงานจิตรกรรมบางชิ้นอายุเกือบสามร้อยปี ห้องจัดแสดงในชั้นนี้ จำลองรูปแบบจากพิพิธภัณฑ์ในยุโรป มีหลังคากระจกโค้งรับแสงธรรมชาติ เมื่อเข้าไปอยู่ในห้องจะรู้สึกเหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในยุโรปจริงๆ

คุณบุญชัยฝากบอกถึงผู้บริหารสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ อยากให้พานักเรียน นิสิต นักศึกษา ไปเข้าชมเป็นหมู่คณะ โดยติดต่อประสานงานไปล่วงหน้า ทางพิพิธภัณฑ์จะจัดเจ้าหน้าที่นำชม พร้อมบรรยายข้อมูลให้ฟัง และจะยกเว้นค่าเข้าชมให้เป็นกรณีพิเศษ เพราะอยากสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสชมผลงานศิลปะ ได้ภาคภูมิใจในฝีมือศิลปินไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับการยอมรับในระดับสากล

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย อยู่ริมถนนกำแพงเพชร 6 (Local road) ช่วงระหว่างถนนงามวงศ์วานกับถนนแจ้งวัฒนะ เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) วันอังคารถึงวันศุกร์เปิดเวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิดเวลา 11.00 น.ถึง 18.00 น.

อัตราค่าเข้าชมสำหรับผู้ชมทั่วไป ผู้ใหญ่ 250 บาท นักเรียน นิสิต นักศึกษา 100 บาท ไม่เก็บค่าเข้าชมสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี (ต้องไปกับผู้ปกครองเท่านั้น) นักบวชทุกศาสนา ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ทุพพลภาพ ทั้งมีอัตราพิเศษสำหรับครอบครัว หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ

ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2016-5666 ถึง 7 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mocabangkok.com และเฟซบุ๊ก MOCA Museam of Contemporary Art

กฎกติกาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ห้ามนำกระเป๋าใบใหญ่เข้าไป ห้ามจับต้องผลงานทางศิลปะที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ห้ามนำปากกาทุกชนิด หรือวัสดุใดๆที่สามารถขีดเขียนได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ อนุญาตให้ถ่ายรูปได้ในบางห้อง โดยห้ามใช้แฟลช ห้ามใช้ไม้เซลฟี่ ข้อห้ามต่างๆเหล่านี้มีเพื่อรักษาผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ไปตราบนานเท่านาน

ขอขอบคุณ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่ายกับงานประติมากรรมรูปดอกบัว

และขอเชิญชวนผู้สนใจ และมีใจรักศิลปะ ไปชมผลงานศิลปะฝีมือศิลปินชาวไทย จะได้เห็นด้วยตาตัวเอง แล้วเกิดความภาคภูมิใจว่าศิลปินชาวไทยก็มีฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลก

..........สวัสดี


ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้