ไลฟ์สไตล์
100 year

โปรดเกล้าฯแล้ว พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ขวางคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น

ไทยรัฐออนไลน์22 เม.ย. 2559 16:44 น.
SHARE

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผย "ในหลวง" โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติแล้ว มี 66 มาตรา ใครขวางประชามติ เจอหนัก โทษ คุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 66  มาตรา 21 หน้า ประกอบด้วยหมวดที่ 1 การจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียง แบ่งเป็น 9 ส่วน หมวดที่ 3 การควบคุมการออกเสียงและบทกําหนดโทษ โดยหมวด 3 การควบคุมการออกเสียงและบทกําหนดโทษ ในมาตรา 56 ระบุ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กระทําการใดๆ อันเป็นเหตุให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปี ขณะที่มาตรา 57  ระบุว่า ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

ข่าวแนะนำ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายละเอียด พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประชามติพ.ร.บ.ประชามติพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติโปรดเกล้า พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาขวางร่างฯโทษขวางประชามติจำคุ 2 ปี ปรับ 4 หมื่นข่าวไทยรัฐออนไลนืข่าวการเมืองร่างรัฐธรรมนูญ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 06:59 น.