วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มก.รุกทบทวนเปิดปิดอุดมฯตามอาเซียน

“จงรัก” ชี้ภูมิอากาศเรื่องสำคัญ วอน ทปอ.ประเมินข้อดี-เสียอีกครั้ง

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดปิดมหาวิทยาลัยตามอาเซียนว่า ขณะนี้ มก.ประสบปัญหามาก โดยเฉพาะวิทยาเขตในต่างจังหวัดซึ่งอากาศร้อนมาก ขณะเดียวกันการที่เราบอกว่าต้องการเด็กในประเทศอาเซียนจะมาเรียน ก็ไม่เห็นผลที่ชัดเจนนัก อีกทั้งนิสิตคณะครุศาสตร์มีปัญหาเรื่องการฝึกสอน คณะเกษตรศาสตร์ก็ไม่มีน้ำให้นิสิตทำการฝึกปฏิบัติในการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ เป็นต้น ส่วนการกลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิมนั้น ตนเห็นด้วย อย่างไรก็ตามในฐานะที่ มก. เป็นสมาชิก ทปอ. ก็ต้องยอมรับมติ ทปอ. แต่เมื่อทำมาปีที่ 2 ถ้าเห็นว่ามีปัญหา ทปอ.ก็ทบทวนได้ ประเมินข้อดีข้อเสียเป็นเชิงตัวเลข อย่าจินตนาการและตัดสินใจบนฐานข้อมูล โดย มก.ก็จะให้สำรวจความเห็นเพื่อเก็บข้อมูลจากนิสิต อาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียว่า การเปิดมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเป็นรูปธรรมเพื่อนำเรื่องนี้เสนอ ทปอ. โดยในการประชุมวันที่ 24 เม.ย.นี้ ตนจะนำเสนอปัญหานี้ด้วยวาจาก่อนว่า ทปอ.จะสามารถทบทวนได้หรือไม่ แต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้า ทปอ.ว่าอย่างไร โดยระบบก็ควรจะเหมือนกัน แต่ว่า ทปอ.ก็ทบทวนได้เช่นเดียวกัน

“ในฐานะที่ผมเป็นนักป่าไม้ นักภูมิอากาศด้วย บ้านเรามีฤดูแล้งชัดเจน แต่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไม่มีฤดูแล้งและมีฝนตกทั้งปี ส่วนไทย ลาว พม่า มีฤดูแล้งชัดเจน ภูมิอากาศเป็นเรื่องใหญ่ การจะทำอะไรต้องยึดตามภูมิอากาศจะทำให้เราจัดการอะไรได้ถูกต้อง” ดร.จงรักกล่าวและว่า หากมหาวิทยาลัยจะกลับมาเปิดปิดภาคเรียนตามเดิม ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ มก.คงไม่สามารถทำได้แห่งเดียว ถ้าเวลาไม่ตรงกันจะทำให้กระทบกระบวนการรับแอดมิชชั่น การแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศ การแข่งขันกีฬา ทำวิจัย ถ้าตรงกันได้ก็ดี.

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดปิดมหาวิทยาลัยตามอาเซียนว่า ขณะนี้ มก.ประสบปัญหามาก โดยเฉพาะวิทยาเขตในต่างจังหวัดซึ่งอากาศร้อนมาก 14 เม.ย. 2559 00:45 14 เม.ย. 2559 00:51 ไทยรัฐ