วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มก.ปลื้ม "เกษตร-ป่าไม้" 1 ในอาเซียน

มก.ปลื้ม "เกษตร-ป่าไม้" 1 ในอาเซียน

  • Share:

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดเสวนา เรื่อง สังคมเกษตรไทย...ได้อะไรจาก World-class university??? โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. กล่าวว่า ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Ranking by Subject ประเทศอังกฤษ มก.ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 47 ของโลกในสาขาการเกษตรและป่าไม้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่ครองอันดับ 1-50 ของโลก และครองอันดับ 1 ของประเทศไทยเป็นเวลา 4 ปีซ้อน และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนและอันดับ 4 ของเอเชีย ซึ่งการติดอันดับโลกติดต่อกันในสาขาดังกล่าว ส่วนหนึ่งเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มก.เองก็ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาศาสตร์ต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ โดยมีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ มก.ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกสาขาเกษตรและป่าไม้อย่างต่อเนื่องและ มก. จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป โดยเป้าหมายจะพยายามขยับไปให้ได้ในอันดับที่ 35 ในอนาคต

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร กล่าวว่า การเกษตรของไทยคงไม่สามารถทำแบบเดิมๆได้ต้องมีศาสตร์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาช่วย โดยขณะนี้คณะเกษตรกำลังร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดทำฐานข้อมูลศาสตร์ด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาและหยิบไปใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของตัวเอง

ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวว่า ผลงานวิจัยของ มก.หลายๆเรื่องล้วนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและการเป็น World-class university ต้องสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้