บริการข่าวไทยรัฐ

ประเทศไทยตอนบนร้อนและมีฝนฟ้าคะนอง กทม.เมฆมาก กับฝนเป็นแห่งๆ 20%

ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง โดยภาคเหนือ อีสาน กลาง และภาคตะวันออก วันนี้มีเมฆมากและฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นแห่งๆ ส่วนภาคใต้มีเมฆบาง ขณะที่ กทม.เมฆมากและมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 20% ของพื้นที่

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2559 จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวี เดอะเวตเตอร์ คอมพานี พบว่าในวันนี้ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้น โดยจากภาพถ่ายดาวเทียมในเช้าวันนี้ บริเวณภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน โดยเป็นเมฆชั้นสูง ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก วันนี้มีเมฆมาก ซึ่งเป็นเมฆชั้นต่ำ และชั้นกลาง และภาคใต้ มีเมฆบางส่วน โดยเป็นชั้นเมฆชั้นสูง

และจากการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันนี้ พบว่าช่วงเช้าจะเริ่มพบการก่อตัวของกลุ่มฝนปานกลางถึงหนัก ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน จังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ภาคอีสานตอนล่าง ที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ หลังจากนั้นช่วงสายกลุ่มฝนจะขยายกินพื้นที่เป็นวงกว้างมากขึ้น เน้นตกตามบริเวณรอยต่อของภาคกลาง และภาคอีสานตั้งแต่บริเวณตอนบนจนถึงตอนล่าง รวมไปถึงบริเวณภาคกลาง และฝั่งตะวันตกของประเทศด้วย ช่วงบ่ายกลุ่มฝนยังคงตกเน้นตกในบริเวณดังกล่าว และตกเพิ่มขึ้นครอบคลุมภาคตะวันออก และช่วงเย็นจะเน้นตกในบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก

ขณะที่อุณหภูมิในวันนี้จากการตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาต่ำสุดยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 17 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาคอื่นๆ มีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 27 - 28 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงบ่าย พื้นที่บริเวณจังหวัดตามแนวรอยต่อของภาคกลาง และภาคอีสาน รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออก ที่มีกลุ่มฝนตกลงมาอุณหภูมิจะไม่สูงมากนัด สูงสุดที่ประมาณ 32 - 33 องศาเซลเซียสเท่านั้น แต่ในบริเวณอื่นๆ ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยภาคกลางวันนี้สูงสุดประมาณ 35 - 36 องศาเซลเซียส ขณะที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน สูงสุดไต่ไปแตะที่ประมาณ 38 - 39 องศาเซลเซียส

สำหรับภาพรวมสภาพอากาศทั่วไทยวันนี้ เป็นดังนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงสายถึงบ่ายอุณหภูมิต่ำสุด 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส.