วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์ 1 เม.ย.เพิ่มคุ้มครองประกันภัย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้เป็นต้นไป ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัยตาม พ.ร.บ. เพิ่มเติมตามประกาศใหม่ โดยรับค่ารักษาพยาบาลเพิ่มจาก 50,000 บาทต่อคน เป็น 80,000 บาทต่อคน ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร จากเดิม 200,000 บาทต่อคน ปรับเพิ่มเป็น 300,000 บาทต่อคน และกรณีสูญเสียอวัยวะ จากเดิม 200,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 200,000-300,000 บาท

“การเพิ่มความคุ้มครองนี้ เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนเรื่องให้ใช้แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของ คปภ. สำหรับเป็นของขวัญพิเศษด้านประกันภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยผู้ประสบอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองเพิ่ม แต่ยังจ่ายเบี้ยประกันเท่าเดิม ที่สำคัญหากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเดิมยังไม่หมดอายุ ก็ได้รับความคุ้มครองอัตราใหม่ไปด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน”

นายสุทธิพล กล่าวว่า คปภ.ยังได้จัดทำโครงการประกันรายย่อยชื่อ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ หรือประกันภัย 100 ซื้อเบี้ยประกันภัย 100 บาท ได้รับความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ประชาชนโดยทั่วไปที่มี อายุ 20-60 ปี ซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เม.ย.59 ที่บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา เคาน์เตอร์เทสโก้ฯ โบรกเกอร์ประกันภัย ธนาคารออมสิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการประกันภัย 100 แล้ว 16 แห่ง โดยตั้งเป้าหมายภายใน 1 เดือนจะขายประกันได้ 50,000 กรมธรรม์.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้เป็นต้นไป ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยรถภาคบังคับ 31 มี.ค. 2559 01:41 31 มี.ค. 2559 03:55 ไทยรัฐ