วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมเจ้าท่า พร้อมอำนวยความปลอดภัยปชช. รับสงกรานต์

กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมอำนวยความปลอดภัยปชช. รับสงกรานต์ เพิ่มกำลังจนท. 550 คน เรือตรวจการณ์ 65 ลำ ตามลำน้ำ-โป๊ะเรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่าง 8–18 เม.ย.นี้...

วันที่ 30 มี.ค.59 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 8–18 เมษายน 2559 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีการเดินทางทางน้ำคับคั่ง และอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

กรมเจ้าท่า จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติงานและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ขึ้น โดยได้ออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 51 เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 และประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 52/2559 เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยในการใช้โป๊ะเทียบเรือ การเดินเรือ และการใช้บริการเดินทางทางน้ำของประชาชน รวมทั้ง มีการจัดเรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ในการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกทั่วประเทศ รวมกำลังพล 550 คน เรือตรวจการณ์จำนวน 65 ลำ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 กรมเจ้าท่าได้เพิ่มมาตรการสำคัญในช่วงวันดังกล่าว เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ดังนี้ 1.การเพิ่มมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเรือต่างๆ ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่น โดยจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ ส่วนกลาง 2 ศูนย์ ได้แก่ ท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือสาทร และส่วนภูมิภาค 25 ศูนย์ทั่วประเทศ 2.ตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยสาร ท่าเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที 3.ตรวจตรา เฝ้าระวัง การแจ้งเหตุ การประสานงาน และการรายงานกรณีเกิดเหตุโดยฉับพลัน ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงด้านการขนส่งทางน้ำ 4.จัดทำแผนเผชิญเหตุต่างๆ อาทิ การเฝ้าระวังแจ้งเตือน การติดต่อประสานงาน การให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น

นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและด้านอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทางน้ำ ตลอดจนให้มีการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานในพื้นที่ และผู้ประกอบการที่ให้บริการ ดูแลเรือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือให้มีความพร้อมใช้งาน ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด รณรงค์ให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางทางน้ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด

ส่วนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือต้องการความช่วยเหลือ และสอบถามข้อมูล สามารถแจ้งเหตุ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อเร่งประสานงานให้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที.

กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมอำนวยความปลอดภัยปชช. รับสงกรานต์ เพิ่มกำลังจนท. 550 คน เรือตรวจการณ์ 65 ลำ ตามลำน้ำ-โป๊ะเรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่าง 8–18 เม.ย.นี้... 30 มี.ค. 2559 16:43 ไทยรัฐ