วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศค. เผย ศก.ไทยเดือน ก.พ. ได้แรงหนุนจากใช้จ่ายภาครัฐ ส่งออกปรับตัวดีขึ้น

สศค. เผย ศก.ไทยเดือน ก.พ.59 รับแรงหนุนจากใช้จ่ายรัฐบาล ด้านลงทุนขยายตัวสูงถึง 36.9 ต่อปี ท่องเที่ยวต่างประเทศร้อยละ 16.0 ต่อปี ประกอบภาคส่งออกปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ยังลดลงเป็นเดือนที่ 2 เหตุ ความกังวล ศก.ฟื้นตัวช้า-ศก.โลกผันผวน...

วันที่ 30 มี.ค.59 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวได้ในระดับสูงที่ร้อยละ 36.9 ต่อปี และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 16.0 ต่อปี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก และนักท่องเที่ยวจากยุโรปขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่กลับมาขยายตัวเป็นบวกเป็นครั้งแรก ในรอบ 22 เดือน นับจากเดือนเมษายน 2557 ประกอบกับการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การใช้จ่ายภายในประเทศเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นบ้างในหมวดการลงทุนภาคเอกชน แม้ว่าการบริโภคภาคเอกชนยังคงมีการชะลอตัว ซึ่ง สศค. จะติดตามอย่างใกล้ชิด

สำหรับการบริโภคภาคเอกชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีสัญญาณชะลอตัว ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมปรับตัวลดลง เป็นเดือน ที่ 2 ติดต่อกัน โดยอยู่ที่ระดับ 63.5 เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้า จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงราคาสินค้าเกษตรที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรส่งออกหลัก อาทิ ยางพารา และข้าว ที่ลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบและภาวะเศรษฐกิจโลก ในขณะที่รายได้เกษตรกรที่แท้จริงหดตัวร้อยละ -9.5 ต่อปี ส่วนการลงทุนภาค เอกชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีสัญญาณดีขึ้นบ้าง โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดก่อสร้าง

ด้านสถานการณ์ด้านการคลังในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยเฉพาะการใช้จ่ายของรัฐบาลจากการเร่งรัดการลงทุนของรัฐบาลที่ขยายตัวในระดับสูง โดยการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเบิกจ่ายได้จำนวน 160.6 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.8 ต่อปี การเบิกจ่ายงบประมาณปีปัจจุบันเบิกจ่ายได้จำนวน 138.6 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.5 ต่อปี สำหรับการจัดเก็บรายได้รัฐบาล พบว่า รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ได้จำนวน 154.1 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่อปี ขณะที่ดุลเงินงบประมาณขาดดุลจำนวน -13.9 พันล้านบาท

ขณะที่ เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี และเสถียรภาพต่างประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคง สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ร้อยละ -0.5 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.7 ต่อปี สำหรับอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานรวม หรือคิดเป็นผู้ว่างงาน 3.4 แสนคน ขณะที่สัดส่วน หนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559 อยู่ที่ระดับร้อยละ 44.1 ถือว่ายังอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 60.0

สศค. เผย ศก.ไทยเดือน ก.พ.59 รับแรงหนุนจากใช้จ่ายรัฐบาล ด้านลงทุนขยายตัวสูงถึง 36.9 ต่อปี ท่องเที่ยวต่างประเทศร้อยละ 16.0 ต่อปี ประกอบภาคส่งออกปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ยังลดลงเป็นเดือนที่ 2 ... 30 มี.ค. 2559 15:37 30 มี.ค. 2559 18:05 ไทยรัฐ