วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช. แจง ก.ม.ประชามติ ไม่ห้ามฝ่ายต้าน แจงข้อเสีย รธน.

กมธ.วิสามัญพิจารณา ก.ม.ประชามติ ไม่ห้ามฝ่ายต้านแจงข้อเสีย รธน. ชี้ เปิดโอกาสแสดงความเห็นได้เต็มที่ แต่ห้ามพูดชี้นำให้รับหรือไม่รับร่างฯ ย้ำให้ กรธ.เป็นคนแจงเนื้อหาร่างรธน. ต่อ ปชช.

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.59 พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สนช. ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่า ด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ยืนยันว่ายังคงให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ชี้แจงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชน ไม่ใช่ให้ กกต.เป็นผู้ชี้แจงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญแทน ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะไม่มีใครรู้เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญดีเท่า กรธ. ส่วนการรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญก่อนการทำประชามตินั้น ยืนยันว่า เนื้อหาในร่างกฎหมายดังกล่าว ให้อิสระฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ต่อต้านเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ สามารถชี้แจงข้อดีและข้อบกพร่องของร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้แสดงความเห็นได้ แต่จะพูดชี้นำขอให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ หรือพูดในลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ได้ จะเข้าข่ายผิดกฎหมายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย กรธ. พรรคการเมืองจะทำได้แค่พูดถึงข้อดีและข้อเสียร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนเรื่องการใช้เครื่องลงคะแนนในการทำประชามตินั้น กมธ.วิสามัญฯ เห็นว่า ไม่ควรนำมาใช้ในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เพราะไม่อยากให้มีปัจจัยเสี่ยง ที่อาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้

กมธ.วิสามัญพิจารณา ก.ม.ประชามติ ไม่ห้ามฝ่ายต้านแจงข้อเสีย รธน. ชี้ เปิดโอกาสแสดงความเห็นได้เต็มที่ แต่ห้ามพูดชี้นำให้รับหรือไม่รับร่างฯ ย้ำให้ กรธ.เป็นคนแจงเนื้อหาร่างรธน. ต่อ ปชช. 30 มี.ค. 2559 15:10 ไทยรัฐ