วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภัยแล้งลามหนัก ผู้ว่าฯ โคราช เรียกประชุมส่วนราชการ

ภัยแล้ง ผู้ว่าฯ โคราช เรียกประชุมส่วนราชการทั้งจังหวัด เผย ประปาวังน้ำเขียว จำเป็นต้องจ่ายน้ำเป็นเวลาแล้ว ขณะ อ.พระทองคำ, โนนไทย, ด่านขุนทด น้ำผิวดินไม่มีเหลือแล้ว เร่งแจกจ่ายน้ำให้ถึง มิ.ย.

วันนี้ (30 มีนาคม 2559) เวลา 11.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมีนาคม โดยมีนายอำเภอ 32 อำเภอ พร้อมด้วยส่วนราชการ ชลประทาน ปภ.จังหวัด เกษตรจังหวัด โครงการบำรุงและรักษาเขื่อนหลักทั้ง 5 เขื่อน ประกอบด้วย เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำแชะ เขื่อนลำมูลบน และเขื่อนลำปลายมาศ กองทัพภาคที่ 2 กอ.รมน.จังหวัด ทหารอากาศกองบิน 1 ตำรวจ การประปาภูมิภาค ประปา อปท. และในส่วนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้ง ขณะนี้ตนเรียนว่า ทุกพื้นที่ทั้ง 32 อำเภอ นายอำเภอจะปล่อยให้ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยมีนายอำเภอ ไม่เคยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปไม่ได้ เพราะเป็นภัยที่เกิดแล้วเรารู้ ฉะนั้นตอนนี้ตั้งเป้าไว้เลยว่า จะไม่ให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จากนี้ไปจะต้องแจกจ่ายน้ำ สิ่งแรกแก้ปัญหาโดยการการสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่ไกลๆ มาให้ และที่ใดไม่มีแหล่งน้ำที่จะสูบได้เราจะเจาะน้ำบาดาล ท้ายที่สุดไม่มีก็จะให้รถน้ำแจกน้ำ ขณะที่รถน้ำมีของกองบิน 1 กองทัพภาคที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำภาค 5 ชลประทานเข้าไปช่วยเหลือ แต่ปัญหาบางที่ ไม่สามารถสูบน้ำข้างเคียงได้ เนื่องจากน้ำผิวดินหมดกันทั้งหมด โดยเฉพาะ อ.พระทองคำ, อ.โนนไทย, อ.ด่านขุนทด น้ำผิวดินไม่มีเหลือเลย การแก้ปัญหาโดยขุดเจาะน้ำบาดาลก็เต็มมาก ท้ายที่สุดตอนนี้ก็ต้องใช้รถน้ำแจกจ่ายน้ำ ซึ่งตนเรียนว่าเราไม่ได้ปล่อยปละละเลย แต่มีความจำเป็นจริงๆ ฉะนั้นน้ำอุปโภคบริโภคจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ถึงเดือนมิถุนายนให้ได้ และเราจะประเมินสถานการณ์กันทุกสัปดาห์ รวมทั้งการประปาภูมิภาคในสัปดาห์หน้าอีก แต่ตอนนี้เรากำลังดูประปานครนครราชสีมา ที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ เพราะน้ำไม่เพียงพอ และทราบว่าได้แหล่งน้ำจากเหมืองดูดทรายเก่ามาเพิ่ม 300,000 ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม ที่น่ากังวลใจมากว่า ปริมาณการใช้น้ำประปาไม่ลดน้อยลงเลย หรือจะเป็นเพราะว่า อากาศร้อนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องอาบน้ำมากขึ้น

นายวิเชียร กล่าวว่า ตอนนี้ที่ต้องมีการจ่ายน้ำเป็นเวลา คือ ประปาอำเภอวังน้ำเขียว เนื่องจากต้องการดึงให้น้ำใช้ได้ถึงเดือนมิถุนายน ส่วนที่อื่นจะพอใช้อยู่ ถามว่าวิกฤติหรือไม่ ไม่ถึงขนาดนั้น แต่จะขาดแคลนได้ ถ้าเราไม่ช่วยกันประหยัด

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักทั้ง 5 เขื่อน สภาพของอ่างไม่มีน้ำเข้า และน้ำระเหยออกทุกวัน เพราะอากาศร้อน ทำให้สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีน้ำทั้งหมด 83 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นน้ำทั้งหมด 26% ของอ่าง, เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีน้ำ 57 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 52%, เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี มีน้ำ 74 ลบ.ม. คิดเป็น 27%, เขื่อนลำมูลบน อ.ครบุรี มีน้ำ 38 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 27% และเขื่อนลำปลายมาศ อ.เสิงสาง มีน้ำ 49 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 50% สรุปภาพรวมทั้งหมดในเขื่อนขนาดใหญ่มีน้ำประมาณ 300 ล้าน ลบ.ม. แต่น้ำที่การได้อยู่ 264 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 30% ของน้ำที่มีปัจจุบัน ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีกทั้งหมด 22 แห่ง มีน้ำ 382 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32% โดยน้ำในส่วนนี้มีการช่วยเหลือประปาหมู่บ้านด้วย แต่ช่วยได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตาม น้ำประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทางโครงการบำรุงและรักษาเขื่อนลำมูลบน ได้ส่งน้ำลงมาในระบบเข้าสู่ลำน้ำมูลเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งเข้าระบบส่งน้ำ อีกส่วนส่งไปยังลำน้ำมูลทั้งหมด 7 ลบ.ม.ต่อวินาที เฉลี่ยน้ำจะเข้าสู่ระบบลำน้ำมูล ประมาณวันละ 600,000 ลบ.ม. เพื่อมาเข้าบ่อประปาเทศบาลนครนครราชสีมา สำหรับขณะนี้ มีการประกาศเขตภัยแล้ง จำนวน 11 อำเภอ จาก 32 อำเภอ จำนวน 63 ตำบลจาก 288 ตำบล และ 699 หมู่บ้าน จาก 3,743 หมู่บ้าน

ภัยแล้ง ผู้ว่าฯ โคราช เรียกประชุมส่วนราชการทั้งจังหวัด เผย ประปาวังน้ำเขียว จำเป็นต้องจ่ายน้ำเป็นเวลาแล้ว ขณะ อ.พระทองคำ, โนนไทย, ด่านขุนทด น้ำผิวดินไม่มีเหลือแล้ว เร่งแจกจ่ายน้ำให้ถึง มิ.ย. 30 มี.ค. 2559 12:52 ไทยรัฐ