วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.แจงเหตุหั่นอายุ สปท. หวังคืนอำนาจปฏิรูป คสช.

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เผย เปลี่ยนสถานะ สปท. หวังคืนอำนาจปฏิรูปประเทศให้ คสช. ด้าน "อมร" อ้าง เหตุลดการทำงานเพราะซ้ำซ้อนกัน

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 59 ที่รัฐสภา นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า จะบอกว่าเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้เเล้ว สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จะอยู่เพียง 120 วัน หรือน้อยกว่านั้น ยังระบุไม่ได้ อำนาจขึ้นอยู่กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่วน กรธ.เพียงต้องการเปลี่ยนเเปลงสถานะของ สปท.โดยคืนอำนาจปฏิรูปประเทศไปให้ คสช.ในฐานะผู้เเต่งตั้งมา เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิรูปประเทศต่อไปในอนาคตใหม่ โดยผ่านกฎหมาย 2 ช่องทาง ที่ คสช.สามารถตัดสินใจได้ คือ มาตรา 266 วรรค 2 ที่ให้หัวหน้า คสช.ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือการทำงานของ สปท. เพื่อให้การปฏิรูปตามหมวด 16 มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ทันทีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ หรือจะเปลี่ยนเเปลงสถานะของ สปท.ตามมาตรา 259 ผ่านกฎหมาย ว่าด้วยเเผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องดำเนินการภายใน 120 วัน นับตั้งเเต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ดังนั้น สปท.จะมีบทบาทต่อไปหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ คสช.จะใช้ช่องทางใด

ด้าน นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการลดอายุสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ลงเหลือ 4 เดือน ว่า กรธ.ได้หารือกันเยอะ ถึงรูปแบบในการทำงานที่ยังไม่เห็นผลการปฏิรูปชัดเจนในหลายๆ เรื่อง ซึ่งจะต้องมีการเร่งรัด ประกอบกับทางผู้ใหญ่ได้เปรยๆ มาว่า การทำงานของ สปท.ล่าช้า งานบางเรื่องไปซ้ำซ้อนกับเรื่องที่รัฐบาลทำแล้ว เพราะสิ่งที่ สปท.ทำคือ สานต่องานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั้งเล่ม ส่วนการออกกฎหมายก็ควรจะเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มากกว่า ดังนั้น กรธ.จึงได้หารือกันมาก่อนหน้านี้แล้ว เห็นตรงกันว่า เมื่อเป็นแบบนี้ต้องปรับรูปแบบวิธีการทำงานของ สปท. จนสุดท้ายจึงได้ข้อยุติเรื่องเงื่อนเวลา

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เผย เปลี่ยนสถานะ สปท. หวังคืนอำนาจปฏิรูปประเทศให้ คสช. ด้าน "อมร" อ้าง เหตุลดการทำงานเพราะซ้ำซ้อนกัน 30 มี.ค. 2559 12:18 ไทยรัฐ