วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พท. ค้านร่างฯ ซัดสร้างขัดแย้ง ไร้ทางปรองดอง

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ยัน ร่าง รธน.สร้างปัญหาทุกมิติ ซัดสร้างความขัดแย้ง ไม่มีทางปรองดอง กระตุ้น ปชช.ร่วมลงมติไม่รับร่างฯ เชื่อ บิ๊กตู่ ดันให้เกิดเลือกตั้ง ปี 60 แน่ เหตุตกปากรับคำกับนานาประเทศไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 59 พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์เรื่องไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ยอมรับอำนาจของประชาชนว่า พรรคเพื่อไทยไม่อาจรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ ด้วยเหตุผลดังนี้ ประชาชนไม่มีส่วนร่วม โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นผลมาจากการรัฐประหารของ คสช. เนื้อหาจึงเป็นไปตามความต้องการของ คสช.เป็นหลัก มากกว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชน สร้างปัญหาทางการเมืองให้เพิ่มมากขึ้น ถ้าการเมืองมีปัญหา พรรคการเมืองอ่อนแอ รัฐบาลไร้เสถียรภาพ ก็ไม่อาจที่จะพัฒนาประเทศชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ อำนาจการปกครองไม่ได้เป็นของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง มีการสร้างกลไกที่ลดทอนอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร แต่เพิ่มอำนาจให้ ส.ว. ซึ่งมาจากการสรรหา นำพาเศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหว สร้างให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือสภาและรัฐบาล สร้างภาพว่าเพื่อปราบโกง มุ่งสกัดกั้นนักการเมืองและพรรคการเมือง แต่ไม่ได้ปฏิรูปและวางระบบเพื่อแก้ปัญหาฉ้อราษฎร์บังหลวงเลยแม้แต่น้อย

แถลงการณ์ ระบุต่อว่า สร้างยุทธศาสตร์บังคับเดิน 20 ปี แต่ 2 ปีที่ผ่านมา ยังไม่ได้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีอะไรดีขึ้น ถ้าจะให้บริหารต่อไปอีก 5 ปี ชีวิตของเราจะดีขึ้นกว่านี้อย่างไร ยิ่งถ้าต้องให้เดินตามต่อไปอีก 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ นึกไม่ออกจริงๆ ว่าจะเป็นอย่างไร ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ทำประเทศถอยหลัง วิธีคิดตามรัฐธรรมนูญนี้ไม่สามารถตามทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้ประเทศถอยหลังและตกเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลง สร้างความขัดแย้งให้เพิ่มมากขึ้นในสังคม ความปรองดองก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ มีกลไกที่สร้างปัญหาความขัดแย้งเพิ่มขึ้น เช่น ปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล ปัญหาระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ความขัดแย้งระหว่าง ส.ว. กับ ส.ส. สร้างอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ มีอำนาจเหนือตัวแทนของประชาชน วางกลไกให้มีการสืบทอดอำนาจต่อไป

นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า พรรคเพื่อไทยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันออกมาลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ยอมรับอำนาจของประชาชน และขาดความเป็นประชาธิปไตย 2. เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ก่อนการลงประชามติ ว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ ให้นำรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 มาปรับแก้ และประกาศใช้เป็นการชั่วคราว พร้อมกับจัดให้มีการเลือกตั้งภายในไม่เกิน 6 เดือน หลังจากนั้นให้รัฐบาลจัดให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 3. พรรคเพื่อไทยเข้าใจถึงการรอคอยของประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว แต่การเลือกตั้งภายใต้กติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และสร้างปัญหาในอนาคตนั้น จะสร้างความเดือดร้อนจนยากจะแก้ไข อย่างไรก็ตาม แม้ประชาชนจะลงประชามติไม่รับ พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าจะต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปี 2560 เพราะหัวหน้า คสช. และ นายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ต่อสาธารณชน และนานาประเทศหลายครั้ง ยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าวอย่างแน่นอน

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ยัน ร่าง รธน.สร้างปัญหาทุกมิติ ซัดสร้างความขัดแย้ง ไม่มีทางปรองดอง กระตุ้น ปชช.ร่วมลงมติไม่รับร่างฯ เชื่อ บิ๊กตู่ ดันให้เกิดเลือกตั้ง ปี 60 แน่ เหตุตกปากรับคำกับนานาประเทศไว้ 30 มี.ค. 2559 12:05 ไทยรัฐ