วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์พักพิงเด็กแห่งใหม่ที่พัทยา เพื่อช่วยเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง

มูลนิธิ Human Help Network Foundation (HHNFT) ร่วมกับ Help Alliance องค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคมของพนักงานสายการบินลุฟท์ฮันซ่า ประเทศเยอรมนี ได้เปิด “ศูนย์พักพิง” (Drop-in Center) แห่งใหม่ที่พัทยา ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือพักพิงแก่เด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงและยากลำบาก โดยมี ฯพณฯ เพเทอร์ พรูเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์ฯ เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว

ในงาน รัชดา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHNFT เปิดเผยว่า ในพัทยาและพื้นที่รอบๆมีเด็กไร้บ้านและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงประมาณ 3,800 คน ศูนย์พักพิงแห่งใหม่นี้จะทำให้เราสามารถช่วยเหลือ โดยให้บริการที่สำคัญและจำเป็นแก่เด็กด้อยโอกาสจำนวนมาก ศูนย์พักพิงเด็กแห่งนี้สร้างขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตร “เฮลพ์ อัลไลแอนซ์” ที่มีมายาวนาน อย่างมูลนิธิ HHNFT ที่ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเบื้องต้น เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคแก่เด็กโดยเฉลี่ย 150 คนต่อเดือน นอกจากสิ่งจำเป็นพื้นฐานแล้ว เด็กๆยังจะได้รับคำปรึกษา และทีมงานของ HHNFT ยังช่วยประเมินความเป็นไปได้ที่จะส่งเด็กกลับสู่ครอบครัว และการส่งกลับประเทศ ในกรณีเป็นผู้อพยพหรือเหยื่อของขบวน การค้ามนุษย์หรือการส่งต่อไปยังสถานที่พักพิงระยะยาว อย่างสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ในเมืองพัทยา ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจาก ลุฟท์ฮันซ่า เฮลพ์ อัลไลแอนซ์ ด้วยเช่นกันมร.โยอาคิม ชไตน์บาค จากโครงการลุฟท์ฮันซ่า เฮลพ์ อัลไลแอนซ์ กล่าวว่า มากกว่า 50 ปีที่ลุฟท์ฮันซ่า บินมายังกรุงเทพฯอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยพัฒนาเป็นศูนย์รวมของธุรกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมาก และเด็กก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในผู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์นั้นอย่างแน่นอน เรารู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ เฮลพ์ อัลไลแอนซ์ สามารถให้การสนับสนุนการทำงานที่ยอดเยี่ยมของพันธมิตรของเราในประเทศไทย โดยให้การสนับสนุนรวมเป็นเงินประมาณ 1 ล้านยูโรในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเฮลพ์ อัลไลแอนซ์ เป็นองค์กรเพื่อการช่วยเหลือของพนักงานสายการบินลุฟท์ฮันซ่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 นอกจากโครงการนี้ ในส่วนอื่นๆ ที่ เฮลพ์ อัลไลแอนซ์ ในประเทศไทยให้การช่วยเหลือ ได้แก่ มาตรการพื้นฟูหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิที่บริเวณใกล้เขาหลัก โดยองค์กรได้ช่วยเหลือในการก่อสร้างโรงเรียนเยาววิทย์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.2549.

มูลนิธิ Human Help Network Foundation (HHNFT) ร่วมกับ Help Alliance องค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคมของพนักงานสายการบินลุฟท์ฮันซ่า ประเทศเยอรมนี ได้เปิด “ศูนย์พักพิง” (Drop-in Center) แห่งใหม่ที่พัทยา... 30 มี.ค. 2559 10:41 ไทยรัฐ