วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตง. ฟ้อง มวล. อีกคดี ไม่ส่งมอบ พท.ก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นายพงปณต สนิท อายุ 55 ปี นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ชำนาญการ สตง.ภาค 14 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในฐานะเป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน ได้เข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หลังจากบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชนะการประมูลก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มวล.ในวงเงิน 2,128 ล้านบาท ตามสัญญาจ้างที่ 59/2559 ลงวันที่ 29 ก.ค.2558 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 1,400 วัน ตั้งแต่ 30 ก.ค.2558 ถึงวันที่ 29 พ.ค.2562 จากการตรวจสอบพบว่าทาง มวล.โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รก.อธิการบดี มวล.สมัยนั้น ยังไม่ได้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทเพาเวอร์ไลน์ฯ ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างศูนย์การแพทย์แต่อย่างใด กลับปล่อยให้ทางบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างได้ทันที จึงเท่ากับว่า มวล.ไม่มีหลักฐานแสดงยืนยันว่าบริษัทผู้รับเหมาเริ่มทำงานวันไหน

นายพงปณตเปิดเผยอีกว่า หากครบกำหนดระยะเวลา 1,400 วัน ตามสัญญาจ้างและบริษัทยังก่อสร้างศูนย์การแพทย์ไม่เสร็จ ทางบริษัทผู้รับเหมาก็จะอ้างได้ว่าไม่ทราบว่าเริ่มงานวันไหนเพราะไม่มีหนังสือส่งมอบพื้นที่จาก มวล.อย่างเป็นทางการทางบริษัทก็จะไม่ถูกปรับ ขณะที่รัฐจะสูญเสียผลประโยชน์จากค่าปรับและอาจจะทำให้งานก่อสร้างศูนย์การแพทย์ล่าช้าได้ ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ ผ่านมา ตนในฐานะผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช หมายเลขคดีดำที่ 103/2559 ลงวันที่ 18 มี.ค.2559 เพื่อให้ศาลปกครองนครศรีธรรมราชบังคับให้ มวล.จัดทำหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้เรียบร้อย เพราะ สตง.ไม่มีอำนาจบังคับ มวล.ได้ จึงต้องอาศัยอำนาจของศาลปกครองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไป.

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นายพงปณต สนิท อายุ 55 ปี นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ชำนาญการ สตง.ภาค 14 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในฐานะเป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน ได้เข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ 30 มี.ค. 2559 08:56 30 มี.ค. 2559 09:02 ไทยรัฐ