วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แล้งน้ำเค็มหนุนสูง กปน.แจ้ง 30 มี.ค.-1 เม.ย. ประปาไหลอ่อน

วิกฤติแล้ง น้ำทะเลหนุนสูง ดันค่าความเค็มสถานีสูบน้ำปทุมฯ สูงเกินกว่าค่าเฝ้าระวัง กปน.แจ้ง ลดกำลังผลิตประปา ส่งผลให้ช่วงเวลา 10 โมง-4 โมงเย็น วันที่ 30 มี.ค.-1 เม.ย. น้ำประปาไหลอ่อน โดยเฉพาะพื้นที่สุขุมวิท พระโขนง สมุทรปราการ ทุ่งมหาเมฆ และสุขสวัสดิ์...

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีสถิตย์นรากูร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำ ระบุว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอ้างอิงจากข้อมูลน้ำขึ้นน้ำลงของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และแบบจำลองการคาดการณ์น้ำทะเลหนุนของ กปน. พบว่า ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา แนวโน้มค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี สูงเกินกว่าค่าเฝ้าระวังของ กปน. คือ 0.25 กรัมต่อลิตร และตั้งแต่เวลา 10.00–13.00 น. มีค่าสูงเกิน 0.5 กรัมต่อลิตร กปน. จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนบูรณาการวิกฤติภัยแล้ง คือ หยุดการสูบน้ำดิบเพื่อหลีกเลี่ยงการสูบน้ำดิบที่มีค่าความเค็มสูงเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานผลิตน้ำบางเขน และโรงงานผลิตน้ำสามเสน ต้องลดกำลังการผลิตลงจากเดิม

พร้อมแจ้งให้ผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวง ว่า ช่วงเวลาประมาณ 10.00-16.00 น. ของวันที่ 30 มี.ค. ถึง 1 เม.ย. 2559 น้ำประปาจะไหลอ่อนลงจากเดิม เนื่องจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท พระโขนง สมุทรปราการ ทุ่งมหาเมฆ และสุขสวัสดิ์ ทั้งนี้ หากประสบข้อขัดข้อง กรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน" โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งด้วยการมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน.

วิกฤติแล้ง น้ำทะเลหนุนสูง ดันค่าความเค็มสถานีสูบน้ำปทุมฯ สูงเกินกว่าค่าเฝ้าระวัง กปน.แจ้ง ลดกำลังผลิตประปา ส่งผลให้ช่วงเวลา 10 โมง-4 โมงเย็น วันที่ 30 มี.ค.-1 เม.ย. น้ำประปาไหลอ่อน โดยเฉพาะพื้นที่สุขุมวิท พระโขนง สมุทรปราการ 30 มี.ค. 2559 08:34 ไทยรัฐ