บริการข่าวไทยรัฐ

"อาคม" ยันดันรถไฟเร็วสูง 4 เส้นทาง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า รัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง เพื่อเชื่อมไปยัง 4 หัวเมืองหลักที่สำคัญ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-ระยอง โดยการศึกษาระบุว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากรายได้หลักจะมาจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์และด้านอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 60% ส่วนรายได้ค่าโดยสารอยู่ที่ 30—40% มั่นใจว่าสามารถอธิบายกลุ่มต่างๆที่ออกมาคัดค้านโครงการนี้ได้

ทั้งนี้ ในแผนพัฒนาระบบขนส่งของรัฐบาลนั้น มีความชัดเจนว่าจะเดินหน้าในการพัฒนาการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศและทางราง เพื่อให้มีการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างกัน ขณะที่รถไฟความเร็วสูงซึ่งจะเน้นการขนส่งผู้โดยสารเป็นหลัก และจะมีการพิจารณาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวแต่ละเส้นทางควบคู่ไปด้วย เช่น ส่งเสริมให้เอกชนพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ขณะเดียวกัน จะมีการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้ากับโครงข่ายของรถไฟทางคู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ดำเนินการขยายเส้นทางในขณะนี้

“โครงการรถไฟความเร็วสูงในต่างประเทศไม่ได้อยู่ได้ด้วยค่าโดยสาร แต่มาจากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องโอกาสการขยายพื้นที่เศรษฐกิจในเมืองสำคัญๆที่มีศักยภาพ รองรับการเติบโตในอนาคต ดังนั้น รัฐบาลจึงเห็นความสำคัญในการเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงทั้ง 4 เส้นนี้”

สำหรับรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมานั้น เป็นที่ชัดเจนว่าจะสนับสนุนและใช้ระบบรถไฟฟ้าจากจีน โดยใช้รางขนาด 1.435 เมตร เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยยกเลิกแผนการร่วมลงทุนกับจีน เปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลไทยลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด แต่เนื่องจากโครงการนี้มีความริเริ่มขึ้นระหว่างไทยกับจีน มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย จึงต้องเดินหน้าร่วมมือกับจีน แต่การดำเนินโครงการจะเร็วขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเสียเวลาไปกับการเจรจาเรื่องรูปแบบและสัดส่วนการลงทุน

“มั่นใจว่ารถไฟความเร็วสูงทั้ง 4 เส้น จะมีการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางเป็นหลัก ประกอบด้วยการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ตามแนวเส้นทาง นอกเหนือจากการพัฒนา 4 เมืองหลักแล้ว มีการกำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในตัวสถานี พื้นที่โดยรอบ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพระหว่างเส้นทางด้วย ซึ่งจะเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุน รวมทั้งสนับสนุนเอกชนที่มีพื้นที่ตามแนวทางในการพัฒนาหรือขยายพื้นที่เศรษฐกิจด้วย”.