วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบงก์แลนด์เปิดทางไต้หวันถือหุ้น!

นางศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHBANK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาจองซื้อหุ้น (SSA MOU) กับธนาคาร CTBC Bank Co., Ltd. (CTBC)ในการหาพันธมิตรร่วมทุนเพื่อขยายธุรกิจของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 29 มี.ค. บริษัทและ CTBC ได้เข้าลงนามใน SSA MOU เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทและ CTBC จะดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้ธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) การเจรจาและเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้น และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โดยภายใต้ SSA MOU ดังกล่าว บริษัทได้ตกลงในหลักการที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,545 ล้านหุ้นเพื่อเสนอขายต่อ CTBC อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดและ CTBC ตกลงในหลักการที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวในราคา 2.20 บาทต่อหุ้น โดยเมื่อดำเนินการตามธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น CTBC จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้น
รวมกันของ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) และ บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QH) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 35.6 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดย LH และ QH จะมีสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนร้อยละ 21.9 และร้อยละ 13.7 ตามลำดับ บริษัทคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จปลายไตรมาส 3 ปี 59

ทั้งนี้ CTBC Bank เป็นบริษัทในกลุ่ม CTBC Financial Holding และเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มูลค่ากว่า 109 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีเครือข่ายและตัวแทน 106 แห่ง ครอบคลุมในกว่า 14 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน เป็นต้น นอกจากนี้ CTBC Bank ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ที่ระดับ A2 โดย Moody’s.

โดยบริษัทและ CTBC จะดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้ธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) การเจรจาและเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้น และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 30 มี.ค. 2559 02:01 30 มี.ค. 2559 02:01 ไทยรัฐ