วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หน่วยงานผู้สูงอายุมะกันแจงทั่วโลกเตรียมรับสังคมสูงวัย

(ภาพ: AFP)

สถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติสหรัฐฯ (NIA) เปิดเผยรายงานเรื่อง “โลกผู้สูงอายุ 2015”--An Aging World : 2015 เนื้อหาเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายเรื่องโอกาสและงานด้านสาธารณสุขในอนาคตอันใกล้สืบเนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุหรือผู้คนอายุตั้งแต่ 65 ปีทั่วโลกภายในปี 2593 หรือราว 34 ปีข้างหน้า อาจเพิ่มถึงกว่า 1,600 ล้านคน คิดเป็น ประชากรโลกเกือบ 17 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ปัจจุบันประชากรโลกกลุ่มผู้อายุตั้งแต่ 65 ปี มีมากกว่า 600 ล้านคน อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 8.5 เปอร์เซ็นต์ ถ้าอัตราการเติบโตเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องจะทำให้มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัวภายในปี 2593

ริชาร์ด โฮดส์ ผู้อำนวยการเอ็นไอเอ ระบุงานศึกษาวิจัยชิ้นนี้หวังให้ทั้งภาครัฐและเอกชนทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นและหาทางเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา ขณะที่รายละเอียดของงานวิจัยพบว่า ภายในปี 2593 ค่าเฉลี่ยอายุผู้คนชาวโลกจากปัจจุบันอยู่ที่ 68.6 ปี จะเพิ่มเป็น 76.2 ปี หรืออายุยืนยาวขึ้นเฉลี่ยเกือบ 8 ปี ทำให้กลุ่มผู้คนอายุ “แก่มากที่สุด” คือกลุ่มคนอายุตั้งแต่ 80 ปี ขยับเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันราว 126.5 ล้านคน เป็นถึง 446.6 ล้านคนภายในปี 2593 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า.

หน่วยงานด้านผู้สูงอายุของสหรัฐฯเผยรายงานผู้สูงอายุโลก ประจำปี 2015 โดยเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเตรียมรับมือความท้าทายเรื่องโอกาสและงานด้านสาธารณสุข เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากขึ้น... 30 มี.ค. 2559 01:53 ไทยรัฐ